Heaolutalgud vol 2/ Töövõime tõi kokku üle 80 aktiivse ja hooliva kodaniku

24 tundi kestnud heaolutalgud tõi SEB Innovatsioonikeskusesse kokku nii tööandjad, turundus-gurud, disainerid, arendajad, kui ka otseloomulikult reaalsete lahendust vajavate probleemidega maailmaparandajaid.

Eestis elab suurusjärgus 100 000 tööealist vähenenud töövõimega inimest, kellest pooled hetkel ei tööta - 50 000 inimest, kellel ei ole seni olnud võimalik kuidagi meie ühiskonda panustada. “See on vastuvõetamatu, et Pärnu linna jagu inimesi üle Eesti ei saa võrdväärselt teistega oma unistusi ellu viia. Iga inimene on oluline ning iga inimene saab – oma võimete piires – panustada sellesse, et Eesti oleks parem koht, kus elada,” rõhutab probleemi olulisust Sotsiaalministeeriumi peaspetsialist ning ürituse üks mentor Sabina Trankmann. Tööandjad kurdavad, et Eestis on töökäsi puudu, samal ajal on meil mitukümmend tuhat inimest, kes oleksid valmis seda puudujääki vähendama – neile tuleb lihtsalt anda selleks võimalus.

2017. aasta septembris alguse saanud Heaolutalgude üritustesarjast on tänaseks välja kasvanud juba kaks väga edukat meeskonda - HopeHolders, veebikeskkond, kus on võimalik leida kiiret abi inimestel, kel on elus raske moment või tupikseis, pääses NULA Inkubatsiooniprogrammi ja Caremate, kes viib kokku erivajadustega inimesed hooldajatega, jõudis Ajujahi Top 30sse ning on tänaseks jõudnud oma teenuse testimise järku.

Garage48, Civitta ja Sotsiaalministeeriumi tõid tänavused Heaolutalgud kokku selleks, et:
- kohandada olemasolevat töökeskkonda sobivaks vähenenud töövõimega inimesele;
- aidata vähenenud töövõimega inimestel leida hõlpsamini üles sobilik töö;
- lihtsustada tööandja ja tööotsija omavahelist suhtlust;
- toetada ja nõustada tööandjaid vähenenud töövõimega töötajaga suhtlemisel ning tööelu korraldamisel.

Esimene Heaolutalgud vol2/ Töövõime lubadus tuli Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Rait Kuuselt, kes teatas, et juba käesoleva aasta 28. mail avatakse uus meede (Innove SA), mille abil aidatakse edasi arendada uudseid ja perspektiivikaid ideid kuni 5 miljoni euro ulatuses, toetatakse projekte, mis tooksid uusi lahendusi nii sotsiaalhoolekandesse kui ka vähenenud töövõimega inimeste eludesse.

Järgnes 12 inspireerivat ideed osalejatelt, millest Garage48 kauaaegse mentori ja moderaatori Elise Sassi juhtimisel moodustus seitse meeskonda:

 1. Help-A-Dot tiim jõudis  parimate meeskondade hulka ka märtsis toimunud Töövõime Ideepäeval. Tegemist on äppiga, mis mõeldud vähenenud töövõimega inimestele (püsiv v ajutine töövõimetus) ning tööandjatele.  Selle rakenduse abil saab abivajaja endast märku anda ning kiireim (kõige aktiivsem) kaastöötaja, saab seejärel appi tõtata. Iga tehtud heateo eest saab abivajaja endale “dot’i” (täpikese) ning kes kuu lõpus enam “täpikesi” kogub saab tööandja poolt eripreemia (spapääsmed, kinopiletid, massaaži vautšerid jne). Hetkel on plaan teha äpp vaid töökoha-siseselt, kuid idee omab potentsiaali leida ka laiemat kasutajaskonda.

 2. GapLess - idee töölt lahkuvale inimesele eelise andmises uue töökoha leidmisel läbi varasema tööandja soovituste. Et olemasolev tööandja tooks ise välja töötaja oskused ning kompentensti. Juhul, kui tema teenuseid enam ei vaja, siis tutvustab tööandja teda ise teistele ettevõtetele - parim reklaam otse B&B.

 3. Multy-Talky -  Anastasia elab Eestis, kuid ei eesti keelt ei valda, mistõttu on tal raske teisi mõista. Olles avatud ja suhtlemisaldis noor neiu, soovib ta õppida keelt kiiremini, kui nö tavapärane keelekursus seda võimaldab. Selleks soovib ta luua mobiili rakenduse, mis vahendaks inimese vajalike keele teadmistega. Visiooni võib võrrelda Tinderiga, mis on suunatud uute sõprade loomisele.

 4. Tööhoidjad - rakenduse abil saaks kokku viia töötajad, tööandjad ja spetsialistid, kes üksteisega koostöös saavad kokku panna tegevuskava, mis aitaks pikalt töölt eemal olnud inimest (nt haiguslehel olnud) tagasi tööle või tööturule. Peamiseks eesmärgiks on töötada probleemi ennetamise, mitte tagajärgedega.

 5. H+Transport - idee jagada sõitu ka väljaspool suurlinnu. Hetkel toimib Uber ja Taxify linnades väga hästi, kuid maakohtadesse need ei jõua. H+Transpordi eest maakohtadesse maksaks esialgu omavalitsus.

 6. C-word - Eestis on ligi 150 000 kuulmishäirega inimest, kellel puudub võimalus suhelda ja aru saada tavalistest eesti keele kõnelejatest. C-word on suunatud just eestikeelsele kuulmishäirega inimesele, kellele pole seni ühtegi sarnast äppi tehtud. Kõik, mida tavakõneleja räägib on kuulmishäirega inimesele kuvatud tekstina nutitelefoni ekraanil.

 7. Be Well 2.0 - platvorm/koht, kus tööandjad saavad küsida nõu erivajadustega töötajate kohta (vähenenud töövõime/ ajutine või püsiv), vaimsed muutused töötaja käitumises jne.

 8. Mental Wellbieng - äppi, mis oleks tööandjatele spikriks: a) Kuidas ära tunda, kas inimesel on tekkimas vaimne probleem ning kas ja kuidas saaks tööandja omalt poolt inimest aidata; b) Omada infot, millega peaks arvestama, kuid sinu alluvaks on vaime häirega inimene. Milline töökeskkond peaks olema loodud, kuidas selle inimesega suhelda ja teda mõista jms.

 9. Tervise ID-kaart (füüsiline), mis oleks suureks abiks näiteks kiirabile, juhul, kui inimesega juhtub õnnetus ning ta ise ei saa kiirabi töötajaid võetavatest ravimistes, allergiatest jms olulisest teavitada. Loodavat digi-kaarti saab kiirabi töötaja vajaliku infot kaardi skännimisel hõlpsasti kätte.

 10. Spectrum - äpp erinevate vaimsete häirete sümptomitega kasutajatele, kes on märganud enda puhul eripärasid, kuid pole veel ametlikult diagnoositud (Asperger, autismikalduvus jne). Äpp on mõeldud ka vaimsete häirete all kannatava kasutaja lähedastele ja tööandjaile, et mõista paremini erinevaid käitumismustreid ja tundeid.

 11. Kadri idee - Keskkond töökohale spetsiifilistele operatsioonidele. Tihtilugu puudub tööandjatel piisav teadmine eeldustest, mida vähese töövõimega inimest tööle võttes tähele panna ja mida peab teisiti tegema. Selle lahenduseks pakub Kardi välja luua veebikeskkond, mis aitab visualiseerida tööl käsitletavaid protsesse ja etapi põhiseid operatsioone.

 12. Töökogemuste jagamine (Töötukassa) - eesmärk on luua veebipõhine keskkond, kus saaks jagada erinevate ametite töökogemusi ja informatsiooni ja oleks eelkõige abiks neile, kes ei tea täpselt mida üks või teine töökoht endast kujutab, palju näiteks palka makstakse, kellele võiks see kõige rohkem sobida ning kuidas peaks tööga alustama. Samuti saavad ka tööandjad aimu, mida vähenenud töövõimega inimesed kõige enam vajavad.

Oma idee kallal alustasid ja jätkasid seega töötamist: Multy-Talky, Be Well 2.0, C-word, H+Transport, Tööhoidjad, Help-A-Dot  ja GapLess. Usin arutelu kestis reede südaööni ja laupäeva hommikul, peale disainimentor Katarina Skolimowski MVP koolitust, jätkasid kõik tiimid juba oma lihvitud  idee prototüüpimisega, mille kokkuvõtteks valis žürii ja publik laupäeva õhtul välja võitjad.

I koht

Garage48 Wellbeing Vol 2 Work Ability / Heaolutalgud Töövõime võitjaks oli võrratu meeskond  Help-A-Dot, kes on suurepärane näide sellest, mida on võimalik saavutada kindla visiooni, tahtmise ja raske tööga. Meeskond sai auhinnaks Valge Klaari kinkekaarte ja hooldusvautšereid.


Svetlana Bolšova, Jaana Kool, Siim Tiilen, Margit Paju, Masaki Ihara, Kadri Joa, Laura Eiche, Zoya Slavina

Publiku lemmik
H+Transport

Keiu Roosimägi, Aleksandra Varnaeva, Marilin Küünarpuu, Jüri Petruhhin, Mert Nesvat, Kadri Kangro, Pärtel Soosalu, Jaanus Jegorov, Anna Tust

II koht
Be Well 2.0, kes sai auhinnaks Latitude59 piletid.

Kersti Peenema, Mari Sepp, Kerttu Tammeri, Kaisa Karu, Katrin Kippar, Aile Rahel Ausna, Kertu Vaino, Kadri Tammäe, Terje Tamm, Inese Emma Kluvina

Kõik kolm meeskonda saavad soovi korral järelmentorlust Garage48 kogenud ekspertide poolt ning seega võimaluse oma ideedega lihtsamini ning toetavas keskkonnas edasi liikuda.

Meeskondade tööd juhendasid kogu laupäevase päeva jooksul nii Garage48 pikaajalised mentorid, kui ka sotsiaalsfääris tuntud eksperdid. Disaini ja tehnilise poole pealt aitasid tiime Martin Verrev (disainer @Littlebit) ja Katharina Skolimowski (disainer @Nexd), samuti Maido Parv (disainer @Skype/ Microsoft) ja Peeter Marvet (zone.ee). Oma pikaajalise kogemusega sotsiaalsfääris nõustas kohalolijaid Tauno Asuja (Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist), Sabina Trankmann (Sotsiaalministeeriumi tööhõive osakonna peaspetsialist) ja Arne Kailas (Sotsiaalministeeriumi tööhõivepoliitika juht).

Täname veelkordi kõiki osalejaid ja loodame teid kõiki kohata järgmistel hackathonidele!

Üritus sai teoks tänu Sotsiaalministeeriumi algatuse, Euroopa Liidu Sotsiaalfondi rahastuse.


You may also like