Digiriigi Häkaton 3.0

When 20 - 22 November 2019

Where Palo Alto Club, Tallinn

 • Overview
 • Agenda
 • Miks me korraldame Digiriigi Häkatone?
 • Väljakutsed riigiasutuste poolt
 • Me teeme seda taas! Garage48 ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kutsuvad kõiki Eesti IT ettevõtteid koostööle avaliku sektoriga, et juba protsesside algusfaasis luua lisandväärtust, mis viiks kiirete, toimivate ja uuenduslike lahendusteni.


  Eesti kui digiriigi maine on teada paljudele välismaalastele ja e-riigi teenuste kasutamise mugavust tunnetab enamik Eestis elavaid inimesi igapäevaselt. Et olla jätkuvalt innovaatiliste ja progressiivsete riikide esirinnas, peame ajaga kaasas käima. Üks võimalus, kuidas meie digiriiki pidevalt kaasajastada ja klassikalisesse avalik-era koostöösse värsket õhku tuua on häkatonid.


  Ürituse raames soovime leida avaliku sektori probleemidele sobivaid IKT-lahendusi ja luua ürituse jooksul ideedest „klikitav prototüüp“ ning võimalusel reaalselt töötav lahendus või miks mitte ka valmis toode. Eesmärk on saada värskeid ideid ning esialgseid lahendusi, millega arvestada riigis uute lahenduste loomisel.


  Ühine meiega ning sillutame tee ühise digiriigi ehitamiseks ja arendamiseks!


  MIS TOIMUB?

  Ürituse stardipauk antakse kolmapäeval, 20/11/2019, kus riigiasutuste esindajad pitchivad osalevatele tiimidele oma challengeid, millele asutakse lahendust otsima.


  Kõik meeskonnad valivad väljapakutud ideede seast endale meelepärase probleemi, mida 48h jooksul lahendama asuda. Riigiasutuste esindajad ja ideede omanikud jäävad kogu häkatoni vältel meeskondadele oma nõu, andmete või muu sisendiga toeks. Üritus toimub nädala sees, mis tähendab, et vajadusel saab lahenduste valideerimisel abi kogu avalikult sektorilt.


  KEDA ME OTSIME?

  Ootame osalema Eesti IT ettevõtteid ja/või asutusi, kes sooviksid lahendada digiriigi väljakutseid. Optimaalne ettevõtete või ülikoolide poolt välja pandud meeskond on 5-liikmeline (front-end ja back-end arendaja, analüütik, UX/UI disainer, arhitekt ning team-lead).


  Ettevõtjad ei pea olema varasemalt riigiga koostööd teinud, oluline on meeskonna tugev kompetents mõelda välja nutikalt toimiv lahendus ning pakkuda seda kasutajasõbralikus vormis. See on ka võimalus alustada või süvendada koostööd erinevate riigiasutustega.


  MIDA ME PAKUME?

  48h jooksul hoolitseme selle eest, et Sina ja Sinu meeskond millegi pärast muretsema ei pea. Ürituse vältel hoiame teie kõhud täis ja meele erksana.


  Ideede arendusele prototüübiks aitavad kaasa nii avaliku sektori eksperdid kui ka Garage48 mentorid.


  Kolme esimese tiimi vahel läheb jagamisele auhinnafond suurusega 14000€, lisaks valitakse žürii poolt välja eriauhindade võitjad.


  REGISTREERIMINE

  Registreerimine on suletud! Kui soovid oma tiimiga siiski liituda, palun kirjuta otse merit@garage48.org


  Kiirusta - kohtade arv on limiteeritud!

  Osalemiseks tuleb enda meeskond registreerida, täites ära vorm SIIN

  Kolmapäev, 20/11

  14:30 Registreerimine, kohv-ja kerge suupiste

  15:00 Ürituse avasõnad

  15:30 Ideede esitlemine 90-sekundilise pitchi formaadis

  17:30 Tiimid valivad probleemi

  18:30 Töö algab


  Neljapäev, 21/11

  9:00 Hommikusöök. Töö jätkub

  10:00 I kontrollpunkt

  11:00 Mentorite ringkäik

  13:00 Lõuna

  13:45 Tootearendus jätkub

  16:30 II kontrollpunkt

  19:00 Õhtusöök


  Reede, 22/11

  9:00 Hommikusöök. Töö jätkub

  10:00 III kontrollpunkt

  11:00 Pitchi harjutamine

  13:00 Lõuna

  13:45 Pitch koos toote-demoga

  15:00 Lõpupitchid ja tooteesitlus, live lõpuüritusest

  17:00 Võitjate väljakuulutamine, tänusõnad, networking

  MKMi nägemus: miks me korraldame Digiriigi häkatone?
  Ministeeriumi  seisukohast on Digiriigi häkatonide korraldamisega seoses kõige olulisem, et avalik sektor tuleks oma mugavustsoonist välja, leiab MKMi IT arhitektuuri ja taristu nõunik Allan Allmere vastuseks eile Postimehe tehnikaportaalis avaldatud arvamusloole «Ettevõtja: Digiriigi häkaton ei arenda e-Eestit edasi».

  Loe lähemalt: https://tehnika.postimees.ee/6813785/mkmi-vastus-ettevotja-kriitikale-miks-me-korraldame-digiriigi-hakatone?fbclid=IwAR0Or42JW_t75Ch16HAEXJVZHbFT9tdAJCRAkLVGo1iton0AjyYZU4TQX98


  Garage48 seisukoht: miks Digiriigi häkatonid Eestit edasi viivad? 
  Kriitika sel teemal, kas ja kuidas digiriigi häkatonide käigus väljatöötatud lahendused kasutusele võetakse, on tegelikult kohane, leiab Garage48 ning Mooncascade'i kaasasutaja Priit Salumaa vastuseks eile Postimehe tehnikaportaalis avaldatud arvamusloole «Ettevõtja: Digiriigi häkaton ei arenda e-Eestit edasi».

  Loe lähemalt: https://tehnika.postimees.ee/6813639/garage48-vastus-kriitikale-see-ongi-pariselt-nii
  1. Siseministeerium -  Isikukoodi (IK) andmise automatiseerimine
  Aastas antakse rahvastikuregistri (RR) abil kümneid tuhandeid isikukoode inimestele, kes asuvad Eestisse elama või vajavad muul põhjusel oma andmete kandmist Eesti registritesse. Paraku on automaatne selles protsessis vaid isikukoodi kui numbri moodustamine. Loomulikult tuleb andmed (nimed, sünniaeg, ja -koht, sugu) sisestada, kuid suurim probleem on sellele järgnev inimtööjõul põhinev otsing RR-is olevate isikute hulgas, et otsustada, kas sellel inimesel on juba isikukood olemas. Samas on mitmeid teenuseid (nt PPA-s elamislubade andmisel, lühiajaliste töötajate registreerimisel, KOV-is EL kodanike elukohtade registreerimisel jne), kus automaatsem IK saamine võimaldaks kiiremaid teenuseid. Eesmärk on leida lahendused automaatsemaks isikutuvastuseks RR-is.

  2. Kaitsevägi - Pääsla külastajate kontrolli ja registreerimise infosüsteem (eGate)
  Riigiasutuste pääslate/julgeoleku efektiivne töövahend, mis võimaldab operatiivselt teenindada suurt rahvahulka, sh ka välismaalasi.

  3. Riigi Infosüsteemi Amet - Minu kliendikaardid
  Tarbijad omavad palju erinevaid soodustust pakkuvaid kliendikaarte, mida peab kaasas kandma. Samuti puudub terviklik ülevaade soodustustest, mida kliendikaardid pakuvad. Soov on luua lahendus "Minu kliendikaardid", kus toimuks ID-kaardi põhiselt preemiasüsteemidega liitumine ning liikmelisuse haldamine.

  4. Justiitsministeerium - Kaubamärgi monitooringu tööriist
  Arendada tehniline lahendus, mis võrdleks kaubamärke, mille registreerimiseks on esitatud Eesti Patendiametile taotlus juba varasemalt registreeritud kaubamärkidega. Võrdluse eesmärk on tuvastada olukorrad, kus üritatakse registreerida kaubamärk, mis on identne või väga sarnane juba eksisteeriva kaubamärgiga ning sellise juhtumi identifitseerimisel saata sellekohane automaatne teavitus varasema kaubamärgi omanikule. Selle tulemusel väheneb ettevõtete vajadus ise pidevalt monitoorida kaubamärgiregistreid selleks, et tuvastada uusi kaubamärke, mis ettevõttele kuuluvaid kaubamärgiõiguseid rikuvad, kuna on juba registreeritud märgiga liiga sarnased. Seeläbi aitab kirjeldatud lahendus ettevõtetel kaitsta oma kaubamärgiõiguseid.

  5. Maanteeamet - Dokumentidest automaatselt sõiduki tehniliste andmete maha lugemine  
  Aastas registreeritakse ca 12000 sõidukit, mille registreerimiseks on esmalt vaja sisestada liiklusregistrisse sõiduki tehnilised andmed, mida hetkel otsitakse käsitsi välja tüübikinnituse dokumentidest ning mille välja otsimine võtab 7-21 päeva. Lisaks on antud andmete registreerimisega seotud ca 8 inimest. Vähendamaks inimeste rahulolematust ja inimressursi raiskamist, on tarvis luua rakendus, mis saades sisendiks tüübikinnituse infodokumendi ja seal kajastuvad tüübikinnituse numbri, tüübi, variandi, versiooni andmed, peab väljastama algandmetele vastavad sõiduki tehnilised andmed.

  6. Veeteede Amet - Meremeeste sõidupäeviku (e-munsterrolli loomine)
  Eesmärgiks luua meremeeste ja laevade sertifikaatide veebipõhine turvaline valideerimine ning e-munsterrolli mobiiliseadme kaudu sisestamise prototüüp koos isiku autentimisega.

  7. Muinsuskaitseamet - Lahendus, mis salvestaks kodanike poolt SMS-i ja e-kirja teel saadetud otsinguteated kultuurimälestiste registrisse
  01.05. 2019 jõustus uus muinsuskaitseseadus, mis kohustab arheoloogiahuvilisi detektoriste oma otsingutest teavitama Muinsuskaitseametit. Selleks on loodud võimalus esitada mugavalt läbi kultuurimälestiste registri otsingule eelnevaid teateid aga ka SMS-i ja e-kirjana. See lisab suure koormuse arheoloogiavaldkonna spetsialistidele, kes registreerivad sms ja e-kirjana tulnud teateid süsteemi. Mehaanilist ja rutiinset tööd oleks võimalik asendada tehnoloogiaga ning seeläbi säästa oluliselt tööaega.

  8. Prokuratuur - Kantseliidi väljajuurimine (Kantseliidi Kiirabi)
  Iga päev saadetakse välja sadu teavituskirju, selgitusi ja teabenõude vastuseid, mille ülima täpsuse poole püüdlev kantseliit lugeja pahatihti kimbatusse jätab. See on probleem, sest ilma mõistmiseta ei saa olla usaldust. Et lihtsus ja elegants tuleks võimalikult kergesti kätte, peaks iga ametniku arvutis olema kättesaadav Kantseliidi Kiirabi: tööriist, mis kirjast kantseliidi leiab ja ilusamate sõnadega asendab.

  9. Statistikaamet - Riikliku statistika küsitlustluste jaoks küsitlusvõrgu optimeerimise lahendus
  Praeguses isikute küsitlusprogrammis VVIS on Eesti jagatud 66 kuni 2000 fikseeritud osaks ehk jaoskonnaks. Vaja on välja töötada lahendus, mis arvestab valimi objekti asukohaga ja määrab sellele vastavalt optimaalse arvu ja optimaalse suurusega jaoskonnad silmast-silma intervjuude läbiviimiseks. Rakendus pakub välja optimaalse jaoskondade arvu ja piirid ning koguläbisõidu prognoosi etteantud valimi isikutega intervjuude tegemiseks. Arvestama peab Eesti teedevõrguga, linnade ühistranspordi plaanidega. Sisend: ühe aasta uuringute silmast silma intervjuude valimi isikute loetelu aadressandmetega (ADS_OID ja ADR_ID), jaoskondade ranged kooslused.

  10. Justiitsministeerium - E-koosolekute platvorm ühingutele
  Soovime luua e-koosolekute pidamise platvormi, mis võimaldaks ühingutel koosolekuid efektiivselt korraldada, hääletustingimusi ja tulemusi automatiseeritult kontrollida ning nõuetele vastavaid dokumente automaatselt genereerida ja registripidajale esitada. Platvormi realiseerimise tulemusel väheneks puudustega dokumentide esitamine registripidajale ja sellest tingitud puuduste kõrvaldamise menetluste arv. Luuakse teenus, mis võimaldab ühingul oma tööd efektiivsemalt korraldada, tõhustub suhtlus registripidajaga ja väheneb koosolekute korraldamisega seotud bürokraatia.

  11. Maa-amet - Ruumi-info liitreaalsuses
  Eesmärk on 48 tunniga töötada välja mobiilirakenduse prototüüp, mis suudab teenusest ruumiandmeid lugeda, määrata võimalikult täpselt kasutaja asukohta ning andmeid kokku kuvades kasutada liitreaalsuse võimalusi. Idee on tuua inimestele lähemale neid ümbritsev väliruum ning näidata neile näiteks krundipiire, looduskaitsealade piire või tehnovõrkudest tulenevaid kitsenduste alasid just seal kus nad parasjagu viibivad.

  12. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet - "Seos" - kuidas ühendada vajalik info EMTAK-i koodi alusel valitud tegevusalaga
  Probleem seisneb selles, et EMTAK-i koodi alusel valitud tegevusalal alustav ettevõtja ei saa äriühingu loomisel/registreerimisel infot selle kohta, millised (eri)nõuded valitud tegevusalal kehtivad (loa- ja aruandekohustus, eritingimused töötajatele ja tegevuskohale, maksuerisused jne). Luua infoliides ehk "Seos", mis ühendaks EMTAK-i koodi alusel valitud tegevusala vajamineva infoga.
  WHAT IS SAID

  #DIGIRIIK #DIGIGOV #G48TALLINN

  THE SUPERSTARS
  The Mentors 

  Priit Salumaa
  CEO & Founder at Better Medicine
  Jaanus Sakkis
  Creative Director and Founder at Feks Design
  Jaanus Jagomägi
  UI / UX Designer at Vaim
  Siim Sikkut
  Government Chief Information Officer (CIO) at Ministry of Economic Affairs and Communications / Member of the Advisory Board of AccelerateEstonia
  Sten Tikerpe
  Chief Legal Officer of Government CIO Office at Ministry of Economic Affairs and Communications
  Jordan Valdma
  Co-founder at Producement
  Janek Rozov
  Strategy Director at Information Technology and Development Centre of The Ministry of Interior
  Raimo Reiman
  Head of State Portal Department at Estonian Information System Authority
  Romet Tagobert
  Senior Software Engineer at Twilio
  Helena Lepp
  Digital Service Development Director at Ministry of Economic Affairs and Communications
  Priit Kreitzberg
  Project Director (Architecture and Infrastructure) at Ministry of Economic Affairs and Communications

  Organizers

  Merit Vislapu
  Project Manager at Garage48
  Allan Allmere
  Project Director (Architecture and Infrastructure) at Ministry of Economic Affairs and Communications

  The Programme is brought to you by:

  Osalevad ettevõtted