Garage48 Food 2022/23

register

When 27 - 29 January

Where Estonian University of Life Sciences

 • Overview
 • Agenda
 • Focus topics / Fookusteemad
 • Eesti keeles allpool.

   

  Are you passionate about the more sustainable future of food? Then, Garage48 Food is open for registration!


  🥥 WHAT?


  In co-organization with Garage48, Estonian University of Life Sciences and Estonian Research Council, and in partnership with Polli Horticultural Research Center, TFTAK, TalTech, BioCC, and Tartu Biotechnology Park (EIT Food Hub in Estonia), a second food technology hackathon will take place 27-29 January 2023 in Estonia, to find solutions to different challenges in the food industry. The event is also supported by Orkla.  

  This year we have something extraordinary planned for you! There will be actual food tasting at the hackathon, so tell us about the Food you want to develop, come and run the tests you need at our partner laboratories, and surprise us with new tastes!  


  🍋 WHO?


  Garage48 invites bio- and food technologists, all food enthusiasts and idea owners, chefs, food safety professionals, agriculturers, food policy experts, educators, entrepreneurs, developers, marketers, business visionaries, and (UX/UI) designers to contribute to developing more environmentally friendly and healthy eating habits in food technology, and solve the challenges of food systems and production.  

  🏆 PRIZES

  • A pass for one team to 2023 Prototron spring programme. 
  • Entry to Tartu Science Park spring 2023 S2B incubation programme.
  • Tickets to sTARTUp Day 2023. 
  • 15 hours of mentorship and 15 hours of laboratory time by TFTAK.
  • 10 hours of one on one business mentoring from Tartu Business Advisory Services for 3 teams.
  • Free merchant slot at Veganmess 2023. 
  • And of course, some tasty things - winr tour by Nudist Drinks, dinner at Fotografiska restaurant, ice cream from La Muu, etc. 

  There's more prizes to come, so stay tuned!

  🍓HOW AND WHERE?


  Physical food related solutions


  Submission of science-driven ideas is open until 15 November. Selected ideas will have 2-month access to our partner laboratories (TFTAK, BioCC, TalTech, Polli Horticultural Center and the food laboratory of the Estonian University of Life Sciences) with the necessary mentorship to develop their products!

  The product owner will bring his/her prototype for tasting to the event for the jury, and within 48 hours, his/her team has to create a business and marketing plan, a concept for packaging and some branding, together with a clickable prototype of their product (a mobile app, landing page). And the product is ready to be launched!


  Software development-related solutions


  Teams must develop a clickable prototype in 48 hours. Submission of software-related ideas is open until 18 January.


  Garage48 Food hackathon 2022/23 on January 27-29 is an entirely ON-SITE event at the Estonian University of Life Sciences in Tartu.


  🍎 TEAM FORMATION


  Team formation takes place on Eventornado.


  Physical food related solutions


  If you have an idea, submit it on Eventornado by 15 November and mark down all the members you need so registered individuals can join your team. If you register as an individual without an idea, you can browse through others' ideas and “APPLY” to join an idea where your skills are needed and that you like.


  You can also register and submit your idea as a team if you already have the people you want to work with at the hackathon. If you need any additional team members, they can apply to join your idea on Eventornado as well.

  Software development-related solutions


  You can register as an individual or a team, with an idea or without. You can put together your own team in the process or join someone else's team.

  In both cases, the team should consist of at least 4 members - an idea owner/field expert (food technology), designer, business developer and marketer. Teams should be completed by the start of the hackathon in January.


  🥦 FOCUS TOPICS


  To keep you on track with the ideas, we've developed focus topics that give you an insight into what is most relevant and needed in the food industry and where it's heading soon so you'd come up with solutions with an actual potential output for the market. So check out the topic areas section to get further insight and get inspired!

  • Bio and circular economy in food technology
  • Sustainable sources of proteins
  • Novel food
  • Sustainable food chain
  • Food education


  Check out the topic areas tab for further insight!

  🚌 TRANSPORT AND ACCOMMODATION


  Transportation for participants to get to the hackathon venue in Tartu will be organized from Tallinn. Organizers will also do their best to provide accommodation for participants outside of Tartu. More information will be given on an ongoing basis.


  🌽TIMELINE


  16 September - registration and idea submission is open →→ Eventornado!

  15 November - physical food development-related ideas´ submission deadline

  18 November - announcement of the teams who will get 2-month access to our partner laboratories.

  21 November - 26 January food product development period at the laboratories with mentorship.

  18 January - software-related ideas submission deadline.
  20 January -  announcement of the software-related ideas that are accepted to enter the hackathon.

  23 January - registration and team formation deadline around the selected ideas. 

  27 - 29 January - Garage48 Food 2022/23 hackathon. 48 hours of teamwork, mentoring, and prototyping!

  🥦 STAY TUNED


  👉 Follow the event on our FACEBOOK page.

  👉 Questions? food@garage48.org 

  Participation in this event is supported by the European Union, European Regional Development Fund Estonian University of Life Sciences ASTRA Project "Value-chain based bioeconomy 2 "; Estonian Research Council via ResTA programme, and by EIT Food, Innovation Community of The European Institute of Innovation & Technology (EIT), which is an independent body of the European Union.

  🍋🍓🍎🌽🥦🥥🍋🍓🍎🌽🥦🥥🍋🍓🍎🌽🥦🥥🍋🍓🍎🌽🥦🥥🍋🍓🍎🌽🥦🥥🍋🍓🍎

   

  Garage48 Food 2022/23


  Kas sulle on oluline puhtam ja keskkonnasõbralikum toit? Garage48 Food on registreerimiseks avatud!


  🥥 MIS?


  Garage48, Eesti Maaülikooli ja Eesti Teadusagentuuri kaaskorraldamisel ning TFTAK, BioCC, TalTech, Polli Aiandusuuringute Keskuse ja Tartu Biotehnoloogia Pargi (EIT Food) partnerluses leiab 27. - 29. jaanuaril 2023 aset teine toidutehnoloogia hackathon Eestis, et leida lahendusi erinevatele väljakutsetele toiduainetööstuses. Üritust toetab ka Orkla. 

  Sel aastal on meil sulle midagi väga erilist plaanis! Häkatonil toimub päris toidu maitsmine, seega räägi meile, millist uut toodet soovid arendada, tule ja tee meie partnerlabori(te)s vajalikud katsed ning üllata meid uute maitsetega!


  🍋 KEDA OOTAME OSALEMA?


  Garage48 kutsub osalema bio-ja toiduainetehnolooge, kõiki toiduentusiaste ja ideeomanikke, kokkasid, toiduohutuse spetsialiste, toitumisspetsialiste, õpetajaid, põllumajanduse asjatundjaid, toidupoliitika eksperte, ettevõtjaid, arendajaid, (UX/UI) disainereid, turundajaid ja visionääre, kes soovivad aidata kaasa keskkonnasõbralikumate ja jätkusuutlikumate toitumistavade arengule toidutehnoloogias ning lahendada toidusüsteemide ja- tootmise väljakutseid. Pääs ühele tiimile Protoni 2023 kevadprogrammi.


  🏆 AUHINNAD


  • Pääs ühele tiimile Protoni 2023 kevadprogrammi. 
  • Pääs Tartu Teaduspargi kevad 2023 S2B inkubatsiooniprogrammi. 
  • Piletid sTARTUp Day'le.
  • 15 tundi mentorlust ja 15 tundi labori kasutamist TFTAK-i poolt. 
  • Kümme tundi üks ühele ärimentorlust Tartu Ärinõuandla poolt kolmele tiimile.
  • Tasuta kaupleja koht Veganmessil 2023.
  • Ja muidugi head-paremat! Nudist Drinks veinituur ja degusteerimine, õhtusöök Fotografiskas, La Muu jäätis, jms. 


  Auhinnafond kasvab, hoia silm peal!


  🍓KUIDAS JA KUS


  Füüsilise toiduga seotud lahendused


  Teaduspõhiste ideede esitamine on avatud 15. novembrini. Valitud ideed saavad 2-kuulise juurdepääsu meie partnerlaboritesse (TFTAK, BioCC, TalTech, Polli Aianduskeskus ja Eesti Maaülikooli toidulabor) koos vajaliku mentorlusega, et oma toodet arendada.

  Tooteomanik toob oma prototüübi jaanuaris häkatonile, žüriile degusteerimiseks ja 48. tunni jooksul tuleb tema tiimil luua tootele äri- ja turundusplaan, pakendamise kontseptsioon, bränding ning veebipõhine esitlus (mobiilirakendus või toote veebileht). Ja uus toode on turule viimiseks pea valmis!


  Tarkvaraarendusega seotud lahenduste jaoks peavad tiimid 48. tunni jooksul välja töötama klõpsatava prototüübi. Tarkvaraga seotud ideid saab esitada 18. jaanuarini.

  Garage48 Food 2022/23 häkaton on täielikult kohapeal toimuv üritus ja leiab aset 27 .- 29. jaanuaril Eesti Maaülikoolis.


  🍎 TIIMIDE MOODUSTAMINE


  Tiimide moodustumine toimub Eventornado platvormil.


  Füüsilise toiduga seotud lahendused


  Kui sul on idee, esita see 15. novembriks ja märgi selle juurde üles kõik liikmed, kes sul puudu on, et registreerunud üksikisikud saaksid su tiimiga liituda. Kui sa registreerud üksikisikuna, kel ei ole ideed, loe teiste esitatud ideid ja taotle liitumist (“APPLY”) sellega, kus sinu oskusi vaja on ja mis sulle meeldib.


  Võid registreeruda ja esitada oma idee ka meeskonnana, kui sul on juba inimesed, kellega soovid häkatonil osaleda. Kui sul on vaja täiendavaid tiimiliikmeid, saavad nad sinu ideega Eventornados liituda.  

  Tarkvaraarendusega seotud lahendused


  Registreerida saab nii üksikisikuna, kui meeskonnana, ideega või ilma. Saad oma tiimi Eventornados kokku panna või liituda kellegi teise tiimiga.


  Mõlemal juhul peaks meeskond koosnema vähemalt 4-liikmest – ideeomanik/valdkonna ekspert, disainer, äriarendaja ja turundaja. Tiimid peaksid olema moodustunud häkatoni alguseks.


  🥦 FOOKUSTEEMAD


  Hoidmaks sind ideedega rajal, oleme välja töötanud fookusteemad, mis annavad ülevaate sellest, mis on toiduainetööstuses kõige asjakohasem ja vajalik ning kuhu poole see liigub, et saaksid välja pakkuda lahendusi, millel on tegelik potentsiaalne väljund turule. Tutvu teemadega lähemalt “TOPICS” sakil ja saa inspiratsiooni!


  • Bio- ja ringmajandus toidutehnoloogias
  • Jätkusuutlikud valguallikad
  • Uuenduslik toit
  • Nutikas toiduahel
  • Toidualane haridus


  🚌  TRANSPORT JA MAJUTUS


  Buss Tallinn - Tartu - Tallinn organiseeritakse korraldajate poolt. Korraldajad annavad endast parima, et väljastpoolt Tartut tulijatele ka majutust pakkuda. Rohkem sellekohast infot jagame jooksvalt.


  🌽 AJAKAVA


  16. september - registreerimine ja ideede esitamine on avatud →→ Eventornados!

  15. november - füüsilise toidu arendamisega seotud ideede esitamise tähtaeg.

  18. november - ideede omanike teavitamine, kes said 2-kuulise pääsu laborisse, et oma toodet arendada.

  21. november - 26. jaanuar - toidu arendamine laboris vajaliku mentorlusega.  
  18. jaanuar -  tarkvaraliste lahendustega seotud ideede esitamise tähtaeg.

  20. jaanuar - anname teada, millised tarkvaralised ideed häkatonile pääsevad.   

  23. jaanuar - registreerimise ja tiimide moodustamise tähtaeg valitud ideede ümber. 

  27. - 29. jaanuar - Garage48 Food 2022/23 häkaton. 48 tundi meeskonnatööd, mentorlust ja prototüüpimist!


  🥦 HOIA END KURSIS


  👉 Järgi üritust meie FACEBOOK lehel.

  👉 Küsimusi? food@garage48.org 


  Osalemist toetab Eesti Maaülikooli ASTRA projekt „Väärtusahelapõhine biomajandus 2" Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist, Eesti Teadusagentuur läbi ResTa programmi ja EIT Food, Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT), Euroopa Liidu sõltumatu organi institutsioon.

   

  Eesti keeles allpool.


  FRIDAY, 27 JANUARY

  17.30 - Check-in and snacks

  18.00 - Opening

  18.30 - Checkpoint #1

  20.00 - Teamwork and mentoring


  SATURDAY, 28 JANUARY

  10:00 - Checkpoint #2

  11:00 - Mentoring starts

  13:00 - Lunch

  14.00 - Pitch drill ABC

  18:00 - Checkpoint #3

  19:00 - Dinner  

  20:00 - Teamwork continues


  SUNDAY, 29 JANUARY

  10:00 - Checkpoint #4

  11:00 - Pitch drill session #1

  13:00 - Lunch

  14:00 - Pitch drill session #2

  17:30 - The finals

  19:00 - Refreshment break and the jury deliberates

  19:30 - Award ceremony


  NB! The schedule is tentative; changes are possible and likely to happen.


  🍋🍓🍎🌽🥦🥥🍋🍓🍎🌽🥦🥥🍋🍓🍎🌽🥦🥥🍋🍓🍎🌽🥦🥥🍋🍓🍎🌽🥦🥥🍋🍓🍎

  REEDE, 27. JAANUAR

  17.30 - check-in ja suupisted

  18.00 - Avamine

  18.30 - Kontrollpunkt #1

  20.00 - Tiimitöö ja mentordamine  


  LAUPÄEV, 28. JAANUAR

  10.00 - Kontrollpunkt #2

  11.00 - Tiimitöö ja mentordamine

  13.00 - Lõuna

  14.00 - Lõpuesitluse ABC töötuba

  18.00 - Kontrollpunkt #3

  19.00 - Õhtusöök

  20.00 - Tiimitöö ja mentordamine


  PÜHAPÄEV, 29. JAANUAR

  10.00 - Kontrollpunkt #4

  11.00 - Lõpuesitluse treening #1

  13.00 - Lõuna

  14.00 - Lõpuesitluse treening #2

  17.30 - Finaalesitlused

  19.00 - Hindamine  

  18.30 - Auhinnatseremoonia


  NB! Ajakavas võib esineda muudatusi.


  Eesti keeles allpool.

   

  🍎 BIO AND CIRCULAR ECONOMY IN FOOD TECHNOLOGY


  Fruit and vegetable wastes and by-products obtained from the processing industries significantly contain the skin portion of the peel, seeds, and pomace. These are excellent resources for protein, peptides, polysaccharides, dietary fibres, and others, along with bioactive-functional ingredients such as polyphenols, antioxidants and natural pigments. The recovery of bioactive compounds holds excellent potential for their usage in the food industry as functional ingredients and nutraceuticals or in pharmaceutical and cosmetic applications. Additionally, saved food, such as fruits and vegetables that don't have buyers due to their overripe appearance but are entirely edible, is waiting for a second life cycle.

  According to an SEI survey published in 2021 regarding food waste and loss, nearly 166 513 tons of food waste was generated annually in the Estonian food industry, catering, trade, primary industries and households, of which the latter amounted to 80 564 tons. However, most food waste ends up in landfills or incineration.


  👉 Are you up for the challenge to showcase that waste from the food industry is a secondary raw material that can be developed into new science-based products or incorporated into other processes?


  🍋 SUSTAINABLE SOURCES OF PROTEINS


  Protein is a vital part of a healthy diet, but with a growing world population (9 billion by 2050), meeting the demand for protein in an environmentally sustainable way is one of the biggest challenges for the global food system. In addition, global meat-based protein consumption is projected to double by 2050—source: The UN Food and Agriculture Organization. Currently, half of the world's habitable land is used for agriculture, 77% of which is occupied by livestock for the meat and dairy industry, and only 23% for crops intended for human consumption. However, livestock produces only 18% of the world's calories and 37% of the total protein consumed—source: The UN Food and Agriculture Organization.


  👉 Come and help find new, tasty and environmentally friendly proteins produced from plants, cultured meat and insects!


  🍓 NOVEL FOOD


  There are many possibilities! Be it new and tasty non-alcoholic spirits (alcohol-free cocktails are a growing trend!), beers and ciders or salty muesli bars for those who don't like sweets. Or an elixir of a local medicinal plant added to food. The new and exciting flavors created by valorizing local raw materials (oats, buckwheat, wheat, potatoes...) need special attention. We export a lot, but grain and potato crops are waiting for smart people to make products from them first and then sell them, incl. take them to the international market. Additionally, torn oats, tofu, tempeh and Beyond Meat - Go Beyond are familiar products to all convinced vegetarians; plant-based protein is still unfamiliar to the general public. Although more delicious plant-based products are on the market, there is still a lack of innovative, high-nutrition meat and dairy alternatives that would provide sufficient quality protein and micronutrients.


  👉 Come and surprise us with new and healthy flavors or take local ingredients to the next level!


  🥦 SMART FOOD CHAIN  


  Consumers are increasingly interested in where (producer and location) and how (fertilizers used in agriculture, animal husbandry and given feed, antibiotics, vaccines, etc.) their food is produced. Still, this information is rarely communicated to them. Moreover, it is often difficult to collect and monitor. There are already B to B solutions, but there is no B to C, that is, a comprehensive communication system between food producers and end consumers that would collect and transmit this data. Creating a complete "farm-to-plate" traceability system that would allow the history of a product to be seen throughout the production and supply chain would promote healthy consumption and sustainable choices.

  It would also help to prevent fraud in the food sector, as it would allow verification of reliable suppliers and all transactions carried out. Furthermore, through a smart supply chain, food manufacturers can optimize logistics and reduce operating costs (thereby making the price of the final product more affordable), reduce food loss and environmental footprint, improve business decisions and increase their efficiency.

  👉 Come and figure out a way to digitize the food system, which would allow you to see the history of the product throughout the entire production and supply chain so that consumers can make more conscious choices and producers can optimize processes!


  🌽 FOOD EDUCATION


  From a public health perspective, consumers' awareness of high food safety and their ability to make conscious, health-promoting choices is essential. However, measures to guide health-promoting decisions need to be complemented, as confirmed by a population-based nutrition survey showing that obesity and overweight have increased, especially among children. At the same time, residents assessed their diet in 2018 as primarily healthy (73% of respondents)—source: EKI, 2018. However, at the same time, in Europe, approximately 1/3 of cardiovascular diseases are associated with an unhealthy and unbalanced diet. Therefore, the general nature of eating habits needs particular attention, and nutritional recommendations are necessary to obtain energy in the right proportion of the essential fats, carbohydrates and proteins.

  👉 Come and help find ways to make healthy eating attractive and playful!


  👉 👉 👉  The goal of hackathons is to create sustainable and innovative prototypes that can be further developed into a product or service. As you develop your idea, think about creating a solution that can reach the market, both locally and internationally.
   

  🍋🍓🫑🍎🌽🥦🥥🍋🍓🫑🍎🌽🥦🥥🍋🍓🫑🍎🌽🥦🥥🍋🍓🫑🍎🌽🥦🥥🍋🍓🫑🍎🌽🥦🥥🍋🍓🫑


  🍎 BIO- JA RINGMAJANDUS TOIDUTEHNOLOOGIAS


  Puu- ja köögiviljajäätmed ning taimset tooret töötleva tööstuse kõrvalsaadused sisaldavad suures koguses potentsiaalset sekundaarset toorainet (koort, seemneid, viljaliha, varsi). Need on suurepärased valkude, peptiidide, polüsahhariidide ja toidukiudude allikad ning sisaldavad ka bioaktiivseid funktsionaalseid koostisosi nagu polüfenoolid, antioksüdandid või looduslikud pigmendid. Bioaktiivsete ühendite eraldamisel tootmisjääkidest saab aga luua funktsionaalseid, sealhulgas tervisetooteid farmaatsia- ja kosmeetikatööstuse jaoks. Samuti ootab teist eluringi päästetud toit, näiteks puu-ja köögiviljad, millele ei leidu üleküpsemisest, jms. tingitud inetu välimuse tõttu ostjaid, ent on täiesti söödavad.


  2021. aastal avaldatud toidujäätmete ja toidukaouuringu (SEI, 2021) andmetel tekkis Eesti toidutööstuses, toitlustusasutustes, kaubanduses, esmatootmises ja kodumajapidamistes 166 513 tonni toidujäätmeid aastas, millest viimane moodustas 80 564 tonni. Enamik toidujäätmeid lõpetavad aga prügimäel või põletuses.


  👉 Tule ja näita, et toiduainetööstuse jäätmed on teisene tooraine, millest saab arendada uusi ja teaduspõhiseid tooteid ja/või lisada neid muudesse protsessidesse?


  🍋  JÄTKUSUUTLIKUD VALGUALLIKAD


  Valk on tervisliku toitumise ülioluline osa, ent kasvava maailma rahvastiku tõttu (9 miljardit aastaks 2050) on valgunõudluse rahuldamine keskkonnasäästlikul viisil globaalse toidusüsteemi üks suurimaid väljakutseid. Lisaks, aastaks 2050 prognoositakse ülemaailmse lihapõhise valgu tarbimise kahekordistumist. Allikas: The UN Food and Agriculture Organization. Hetkel on pool maailma elamiskõlblikust maast kasutusel põllumajanduseks, millest 77% on hõivatud kariloomade pidamisega liha-ja piimatööstuse ning vaid 23% inimtoiduks ettenähtud põllukultuuride jaoks. Samas toodavad kariloomad vaid 18% maailma kaloritest ja 37% tarbitavast koguvalgust. Allikas: The UN Food and Agriculture Organization.


  👉 Tule ja aita leida uusi, maitsvaid ja keskkonnasäästlikke, nii taimedest, kultiveeritud lihast, kui ka putukatest toodetud valke!


  🍓 UUENDUSLIK TOIT 

  Võimalusi on palju! Olgu selleks siis uued ja maitseküllased alkoholivabad spiritid (alkovabad kokteilid on tõusev trend!), õlled ja siidrid või soolased müslibatoonid neile, kes magusat ei armasta. Või toidule lisatav kohaliku ravimtaime eliksiir. Erilist tähelepanu vajavad kohaliku tooraine väärindamisel (kaer, tatar, nisu, kartul..) loodud uued ja põnevad maitsed. Ekpordime ohtralt, ent just vilja- ja kartulikasvatus ootab nutikaid tegijaid, et valmistada neist tooteid ja siis müüa, sh. maailmaturule viia. Samuti, rebitud kaer, tofu, juustu alternatiivid, tempeh ja Beyond Meat, on tuttavad kõikidele taimetoitlastele, ent laiemale avalikkusele on taimsel proteiinil põhinevad toiduained siiski veel võõrad. Teisalt on maitsvaid taimseid tooteid turul aina enam, ent puudulikud on uuenduslikud, kõrge toiteväärtusega liha- ja piimaalternatiivid, mis varustaksid meid piisaval hulgal kvaliteetsete valkude ja mikrotoitainetega.


  👉 Tule ja üllata meid uute ja tervislike maitsetega ja/või vii kohalik tooraine järgmisele tasemele!


  🥦 NUTIKAS TOIDUAHEL


  Tarbijad tunnevad üha enam huvi selle vastu, kus (tootja ja asukoht) ja kuidas (põllumajanduses kasutatud väetised, loomade pidamisviis ja neile antud sööt, antibiootikumid, vaktsiinid, jne.) nende toit on toodetud, ent nimetatud teavet edastatakse neile harva. Veel enam, seda on sageli ka raske koguda ja jälgida. B to B lahendusi juba leidub, ent puudub B to C ehk toidutootjate ja lõpptarbijate vaheline suhtlemise terviklik süsteem, mis neid andmeid koguks ja edastaks. Kõikehõlmava "tootmisest taldrikule" jälgitavuse süsteemi loomine, mis võimaldaks näha tootega seonduvat ajalugu kogu tootmis- ja tarneahela ulatuses edendaks tervislikku tarbimist ja kestlikke valikuid.

  Samuti aitaks see vältida toiduvaldkonna pettusi, kuna võimaldab kontrollida usaldusväärseid tarnijaid ja kõiki läbiviidud tehinguid. Toidutootjad saavad läbi nutika tarneahela optimeerida logistikat ja vähendada tegevuskulusid (muutes seejuures lõpptoote hinda soodsamaks), vähendada toidukadu ja keskkonnajalajälge, parendada ärilisi otsuseid ja suurendada oma efektiivsust.


  👉 Tule ja nuputa välja toidusüsteemi digitaliseerimise viis, mis võimaldaks näha tootega seonduvat ajalugu kogu tootmis- ja tarneahela ulatuses, et tarbijad saaksid teha teadlikumaid valikuid ja tootjad optimeerida protsesse!


  🌽 TOIDUALANE HARIDUS  


  Rahvatervise seisukohast on oluline, et tarbijad oskaksid teha tervist toetavaid valikuid. Tervist toetavate valikute tegemisele suunavad meetmed vajavad aga täiendamist, mida kinnitab ka rahvastiku toitumisuuringu tulemus, mille kohaselt on rasvunud ja ülekaaluliste inimeste hulk kasvanud, seda just eriti laste seas. Samas hindasid elanikud oma toitumist 2018. aastal enamasti tervislikuks (73% vastanutest). Allikas: Toidu märgistuse alase uuringu aruanne. Euroopas seostatakse ligikaudu 1/3 südame-veresoonkonnahaigustest ebatervisliku ja tasakaalustamata toitumisega. Seega vajab erilist tähelepanu toitumisharjumuste üldine iseloom ja vajalikud on toitumissoovitused vajalike rasvade, süsivesikute ja valkude õiges osakaalus energia saamiseks.


  👉 Tule ja aita leida viise, kuidas teha tervislik toitumine atraktiivseks ja mänguliseks!


  👉👉👉 Häkatonide eesmäriks on luua jätkusuutlikke ja uuenduslikke prototüüpe, mida saaks edasi arendada tooteks või teenuseks. Oma ideed arendades mõtle sellele, kuidas luua lahendus viisil, et sel oleks potentsiaal ka turule jõudmiseks, nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil.  


  WHAT IS SAID

  #Garage48Food

  THE SUPERSTARS
  The Mentors 

  David Clark
  Garage48 Food Host I Founder Tallon OÜ | Entrepreneur & Angel Investor
  Veli-Johan Veromann
  Designer and UX/UI Guru
  Ene Viiard
  Head of Innovation at Center of Food and Fermentation Technologies (TFTAK)
  Taavi Tikk
  R&D Manager at Estiko-Plastar AS
  Katrin Tamm
  Head Of Sustainability at Nordic Milk OÜ 
  Eliis Salm
  Nutritionist and Health Promotion Specialist at Sinu Arst Nutrition Clinic / Lecturer at TalTech
  Ivi Jõudu
  Associate professor at the Estonian University of Life Sciences.
  Petri-Jaan Lahtvee
  Professor in Food Tech and Bioengineering at TalTech / TalTech professor (bio- ja ringmajandus toidutehnoloogias)
  Uko Bleive
  Project manager at the Estonian University of Life Sciences / Eesti Maaülikooli projektijuht
  Ingrid Hunt
  Financial and Project Manager at Tartu Science Park
  Sam Donaldson
  Global Procurement - Naturals for Kerry
  Evelin Heiberg
  Sustainability Manager at Orkla Eesti AS
  Indrek Grossthal
  Factory Manager at Orkla Eesti Põltsamaa factory
  Marie Kriisa
  Biotech | Research | Innovation Dairy Alternatives Team Lead at TFTAK
  Tiiu Aaslepp
  Researcher and milk alternatives developer at TFTAK
  Helen Saar
  Food researcher | Dairy Alternatives at TFTAK
  Reimo Priidik
  Filamentous Fungi Cultivation / Scientific Project Manager at TFTAK
  Roosi Triin Tõnov
  Researcher at TFTAK
  Maret Andreson
  Researcher at TFTAK

  Organizers

  Kadi Aguraijuja
  Project Manager at Garage48
  Katrin Kepp
  Head of Centre of Bioeconomy at Estonian University of Life Sciences
  Lili Veesaar
  Project manager of the Department of Research and Development of the Estonian University of Life Sciences 
  Indrek Tulp
  Managing Research, Development and Innovation at the Estonian Research Council 
  Liisi Rohtung
  Communications specialist for science programs at Estonian Research Council

  Partners