Garage48 avas esemeliste prototüüpide ehitamise sügishooaja - Garage48 elamused ja ekspositsioonid häkaton Tartus on alanud!

Tartu SPARK HUBi ja SPARK Makerlabi ruumid sumisevad! Seaduspärasusi ja nähtusi selgitavaid füüsilisi prototüüpe on valmistama asunud elektroonikud, mehhatroonikud, tootedisainerid, tarkvaraspetsialistid ning leidurihinged, kelle seas on nii gümnaasiumiõpilased, tudengid, kui tegevspetsialistid ning  eksponaatide meistrid muuseumitest ja teaduskeskustest.

Garage48 häkatonide eesmärgiks on 48 tunni jooksul päris asju luua. Seekord on Garage48, SPARK Makerlab ja SPARK HUB ühiselt eksperimenteerimas täiesti uudse esemeliste prototüüpide häkatoniga, et luua eksponaate muuseumitesse, teaduskeskustesse, demo- ja showruumidesse, mis pakuksid inimestele enneolematuid emotsioone, elamusi ja kogemusi.

Kokku esitleti 12 idee-ettepanekut, millest 8  kallal ongi töö nüüdseks juba alanud. Aeg tiksub! Pühapäevaseks esitlemiseks on valmimas alljärgnevad ideede prototüübid.

1. Juku 3000 – interaktiivne tänapäevane 1990ndatest pärit arvuti replika, milles mängida 25 aasta taguseid arvutimänge.

2. Tebo püsieksponaat (SPARK Demosse) chatboti põhimõttel toimivast tunnikontrollist, mis käivitub liikumisanduri abil.

3. Tähetorn kui teadusinstrument – tuua Tartu Tähetorn inimestele lähemale eksponeerides maja arhitektuuri, ülesehitust ja maja funktsioone. Kas sa teadsid, et Tartu Tähetorn on tegelikult päikesekell?

4. Ampsuteadus – muffin-eksponaat, mis seletaks loodusteaduslikke protsesse.

5. Part – näitlikustab üleskeeratava nokkiva kana toimimise mehhhaanikat.

6. Võlupeegel  - Sinu Nägu Kõlab Tuttavalt ja Ajaloolised Fotod ideedest ühinenud tiim, kes ühendavad isikutuvastusseadme ning ajalooliste portreede analoogintegratsiooni ja andmekorje.

7. Virtuaalreaalsuse must kast – üldkasutatav seade, mis võimaldaks kogeda virtuaalreaalsuse tehnoloogia abil kogemusi ja kirjeldada selle füüsilist poolt (näiteks maavärin, raketi start).

8. Tark Tartu - Ahhaa teaduskeskuse , Tartu linna ja Tartu Ülikooli koostöös ehitatav “Targa Tartu” linna makett/eksponaat Ahhaa teaduskeskusesse.

  Ideed, mis sel korral ehitamisele ei läinud:

    1. Laamtektooniline gloobus –                 gloobus, mis näitaks laamade liikumist.

    2. Liiklusfüüsika puust ja punaseks -         tegevussein kuni 10 aastastele lastele, et   järgi proovida, kuidas toimib füüsika            liikluses.


About the author

kadri tiisvelt

Kadri is the COO of Garage48 with years of experience as a hackathon organizer and community builder. She loves to create and bring together supportive environments for starting entrepreneurs who wish to make their ideas into valuable services and products. 🌸

You may also like

The Tartu Urban Space Hackathon had many firsts for Garage48
On 3-5 June, the first-ever Tartu Urban Space Hackathon took place at Lodjakoda. This was the...
Read more →
SPARTA CyberSecurity Hackathon: building solutions on the open-source software
For Garage48, the year 2022 started with a SPARTA Cyber Security Hackathon that took place on...
Read more →
SPACETECH EUROPE Online Hackathon: solving present and future challenges in space.
In cooperation with Garage48 and SpaceOn, the U.S. Embassy in Ukraine has launched the SPACET...
Read more →