Garage48 Narva

When 14-16 May

Where Online & OBJEKT, Narva

 • Overview
 • Agenda
 • Sünkroontõlke kuulamiseks liitu avamisega Zoomis / Для того, чтобы получить доступ к трансляции с синхронным переводом, прошу присоединиться по этой Zoom ссылке: / For synchronized translation of the opening please join in Zoom https://garage48-org.zoom.us/j/88230226308?pwd=U0pYcys2TkI5RlcwaVhzakpPb1Yydz09
  ---Scroll down for Russian and English---


  ---Ниже - информация на русском и английском языках---

  Привет, город Нарва! 


  Registreerimine Garage48 Narva kogukonnahäkatonile on avatud! Narva linn koostöös Garage48, OBJEKT-i, Startup Estonia, Eesti Puuetega Inimeste Koja  ja Briti Nõukoguga kutsub Narva ja Ida-Virumaa elanikke, sõpru ja toetajaid osalema Garage48 Narva kogukonna häkatonil, 14.-16. mail 2021. Kogukonnahäkatoni eesmärgiks on hoolivam kogukond, inimkesksem linnaruum ja üldiselt keskkonnasõbralikum ja ettevõtlikum Narva ning Ida-Virumaa. 


  Rikkalik ajalugu, mitmekülgne kultuur ja kaunis loodus- see on Ida-Virumaa ja Narva. Ometi on regioonis mitmeid väljakutseid, mis vajavad lahendusi. Mõtle probleemile, mis vajab lahendust ning ühine meiega 48-tunniks, kus kohalike ekspertide ja mentorite toel sünnivad ideest esimesed prototüübid. Kutsume kõiki helgeid päid oma häid mõtteid jagama!


  Garage48 Narva kogukonnahäkatoni eesmärk on läbi tiimitöö, koos-mõtlemise ja -töötamise arendada ja julgustada erinevate teenuste ja toodete, algatuste, ürituste, tegevuste, organisatsioonide, äriideede ja -süsteemide ning kontseptsioonide loomist.


  Kõik Ida-Virumaa praegused ja endised elanikud ning sõbrad ja toetajad, kes tahavad oma oskuste ja kogemustega toetada piirkonna arengut – olete enam kui oodatud osalema!


  Garage48 Narva kogukonnahäkaton toimub hübriidüritusena - nii osalejad kui mentorid saavad liituda virtuaalselt ja piiratud osalejate arvuga OBJEKTis kohapeal. Vajadusel toimub kogu üritus virtuaalselt.                

   

  TEEMAKATEGOORIAD:

   

  🏫LINNARUUM - mõtle,

  • Mida saaksime teha, et kasutada Kreenholmi kogu potentsiaali?
  • Kuidas muuta hoovid ja õuealad ilusamaks ja inimsõbralikumaks?
  • Kuidas ehitada põnev, jätkusuutlik ja kutsuv linnaruum?

  👨‍👩‍👧‍👦KOGUKOND - mõtle,

  • Kuidas tagada võrdsed võimalused kõigile elanikele? Kuidas ühendada erinevaid sotsiaalseid gruppe?
  • Kuidas tuua sotsiaalteenused elanikele lähemale ja teha need kergelt kättesaadavaks?
  • Kuidas hoolitseda eraldatud vanematest kaaskodanikest? Kuidas tagada puuetega inimestele parem ligipääs teenustele ja kogukonnas toimuvale?

  🌱 ROHEPÖÖRE - mõtle,

  • Mis on potentsiaalsed lahendused Ida-Virumaa energeetika probleemidele?
  • Kuidas lihtsustada korteriühistutel renoveerimistoetuste saamist?
  • Kuidas parandada prügimajandust- ja sorteerimist?
  • Mida teha selleks, et saavutada kliimaneutraalsus energia tootmises, transpordis ja teistes sektorites?

  📦ETTEVÕTLUS - mõtle,

  • Kuidas rakendada Narva potentsiaali ja leida uusi võimalusi noortele ja töötutele?
  • Kuidas meelitada rohkem turiste Narva? Mis on Narva järgmine suur tõmbenumber?

  Kõik ideed on oodatud! Kui sul on mõtteis mõni valdkond või idee, mida eelnevalt EI mainitud, siis see on sinu võimalus antud teema tõstatada.

  Auhinnafond on 9000€ ja kasvab! Parimad tiime ootab auhinnaraha mille abil idee ellu viia, lisaks mentorlus, otsepääs inkubatsiooni- ja kiirendiprogrammidesse häkatoni järel.
  *Auhinnafondi kuuluvad auhinnarahale rakenduvad maksud.


  👉EELÜRITUSED

  22. ja 29. aprillil tutvustame häkatoni fookusteemasid ja korraldame idee töötoad, et aidata häkatoniks ideid arendada. Eelüritused toimuvad virtuaalselt eesti, vene ja inglise keeles. Eksperdid avavad teemakategooriaid ning Garage48 mentorid juhendavad töötoas sind oma idee arendamisel.


  👉AJAKAVA
  1. aprill - 10. mai: Registreerimine, ideede esitamine & tiimide moodustamine

  22. aprill, 16.00-20.00: Eelüritus - KOGUKOND & LINNARUUM

  29. aprill, 16.00-20.00 : Eelüritus - ROHEPÖÖRE & ETTEVÕTLUS

  10. mai: Ideede esitamise & tiimide moodustamise tähtaeg

  14.-16. mai: Garage48 Narva kogukonnahäkaton


  Detailseks ajakavaks vaata AGENDA lehte. 

  👉OSALEMINE
  Osalema on oodatud kõik, kes soovivad panustada- noortest pensionärideni, õpilastest oma ala spetsialistideni. Registreerida saab nii ideega kui ilma, individuaalina või tiimiga!


  Häkaton toimub nii eesti, vene kui ka vajadusel inglise keeles.


  Oma idee registreerida ja tiimi ühendada saab virtuaalselt - registreeru osalema ja me juhendame sind.

  Koostöös Eesti Puuetega Inimeste Kojaga on tagatud ligipääs ka erivajadustega inimestele. Palume registreerides enda vajadusestest teada anda ning lisaküsimuste korral kirjuta meile julgelt siim@garage48.org.


  Registreerumise tähtaeg on 10. mai, 2021! Registreeri ennast üritusele Eventornados.👇


  https://eventornado.com/event/G48-Narva#home


  Liitu üritusega ka Facebookis, et olla kursis uuendustega ning suhelda teiste osalejatega.👇

  https://www.facebook.com/events/2864223537228557


  “Garage48 Narva kogukonnahäkatoni toimumist toetavad Narva linn, Startup Estonia, OBJEKT, Briti Nõukogu, KREDEX, Euroopa Komisjon, Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkond Eestis, Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis, Rahandusministeerium, Euroopa Regionaalarengufond, Rootsi Suursaatkond Eestis, Hollandi Suursaatkond Eestis, Integratsiooni Sihtasutus, Euroopa Sotsiaalfond, Kultuuriministeerium, USA saatkond Eestis,  Eesti Puuetega Inimeste Koda, Tehnopol, Eventornado ja Garage48.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Привет, город Нарва!


  Открылась регистрация на городской хакатон Garage48 Narva! Город Нарва совместно с Garage48, OBJEKT, Startup Estonia и Британским Советом приглашают жителей Нарвы и Ида-Вирумаа, а также их друзей принять участие в решении проблем этих регионов и помочь развитию местного сообщества, жилой и окружающей среды.

  Расскажите нам о той или иной проблеме, и давайте вместе искать решение! Разработка решений будет происходить в течение 48 часов в рамках командной работы и помощи наставников.


  Нарва и Ида-Вирумаа, расположенные на северо-востоке Эстонии, занимают 3-е место по численности населения в стране — это регион с неповторимой природой, богатой историей и разнообразной культурой. Тут проживает более 130 000 человек, чьи яркие умы и прекрасные идеи способны решить проблемы региона и дать толчок к дальнейшему развитию.


  Сплоченное местное сообщество, экологические и достойные условия жизни, предприимчивые люди Нарвы и Ида-Вирумаа — это все реально!


  Целью 48-часового городского хакатона является создание концепций продуктов, услуг, мероприятий, общественных инициатив, а также сети сотрудничества, которые помогут качественно улучшить жизнь в регионе. Местные и иногородние предприниматели, а также международные эксперты примут участие в хакатоне в качестве наставников и будут помогать вам в течение всего хакатона.


  Являетесь ли Вы жителем Нарвы или проживали там ранее, или же Вы просто друг или фанат города, и хотели бы способствовать развитию города — мы ждем Вас!


  Принять участие в хакатоне можно онлайн и в бизнес-центре OBJEKT в Нарве (если позволят ограничения, вызванные эпидемией). Городской хакатон Garage48 Narva состоится 14-16 мая 2021 года.


  Сферы, в которых мы будем искать решения:


  🏫 ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

  • что можно сделать, чтобы использовать весь потенциал Кренгольмского района?

  • как сделать внутренние дворы более комфортными для пользования, безопасными и эстетичными?

  • как создать устойчивое и привлекательное городское пространство?


  👨‍👩‍👧‍👦 СООБЩЕСТВО

  • как обеспечить равные возможности для всех жителей и объединить разные социальные группы?

  • как сделать социальные услуги более доступными?

  • как ухаживать за пожилыми людьми, оказавшимися в изоляции? Как сделать государственные услуги более доступными для людей с ограниченными возможностями?


  🌱 ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД

  • какие могут быть решения для справедливого перехода Ида-Вирумаа?

  • как мы можем помочь квартирным товариществам в получении субсидии на ремонт?

  • как улучшить управление отходами и их сортировку в Нарве?

  • что можно сделать для достижения климатической нейтральности в энергетике, логистике и других секторах в Ида-Вирумаа?


  📦 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

  • как раскрыть потенциал Нарвы в создании новых возможностей для молодежи и безработных?

  • как привлечь больше туристов в Нарву? Что станет следующей большой достопримечательностью города?


  Приветствуются ЛЮБЫЕ идеи! Если мы не упомянули что-то важное для Вас, мы будем рады это обсудить и так же внести в список!


  Призовой фонд — более 9000 евро! Лучшие команды смогут попасть в программы инкубатора, акселератора, найти партнеров для будущего сотрудничества!

  * Призовой фонд включает налоги, применимые к призовым деньгам.


  👉ДО ХАКАТОНА


  До хакатона будет проведен ряд мероприятий с целью обсудить с участниками все сферы, в которых будут искаться решения. Данные мероприятия пройдут онлайн на эстонском, русском и английском языках, 22 и 29 апреля. Спикеры — эксперты в заявленных областях, вдохновят Вас, а с помощью наставников Garage48 Вы приобретете нужные знания и навыки для развития Вашей идеи.


  👉РАСПИСАНИЕ


  1 апреля - 10 мая: Начало регистрации идей и участников

  22 апреля, 16.00-20.00: Мероприятие на тему “МЕСТНОЕ СООБЩЕСТВО & ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО”
  29 апреля, 16.00-20.00: Мероприятие на тему ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД & ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

  10 мая: Крайний срок подачи заявок на участие в хакатоне

  14-16 мая: Городской хакатон Garage48 Narva


  👉УЧАСТИЕ


  Мы приветствуем всех, кто хочет принять участие в развитии региона! От учащихся до пожилых людей, от студентов до специалистов в своей области.

  Вы можете подать заявку на участие как с идеей, так и без нее. В качестве индивидуального участника или уже имеющийся команды!

  В сотрудничестве с Эстонской палатой людей с ограниченными возможностями, мероприятие доступно для людей с особыми потребностями. Пожалуйста, укажите при регистрации, если у вас есть особые потребности. В случае, если у вас возникли какие-либо вопросы, пожалуйста, напишите нам: jana@prototron.ee


  Хакатон проводится на эстонском, русском и английском языках.

  Подача идей и формирование команд будет происходить онлайн: просто зарегистрируйтесь на мероприятие, и мы поможем со всеми остальными деталями.


  Дедлайн на регистрацию — 10 мая 2021 года! Зарегистрироваться можно по ссылке👇


  https://eventornado.com/event/G48-Narva#home


  Подписывайтесь на мероприятие в Фейсбуке👇


  https://www.facebook.com/events/2864223537228557


  “Городской хакатон проходит при поддержке города Нарвы, Startup Estonia, бизнес-центра OBJEKT, Британского Совета, KredEx,  Представительство Совета министров Северных стран в Эстонии, Европейской Комиссии, Посольства Германии в Эстонии,Европейский фонд регионального развития, Эстонского министерства финансов, платформы Eventornado и Garage48.”


  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Привет, город Нарва!


  Garage48 Narva Community Hackathon is open for registration! The City of Narva together with Garage48, OBJEKT, Startup Estonia, Estonian Chamber of Disabled People and The British Council are inviting the residents of Narva and Ida-Viru County, friends and people connected to the region, to solve local challenges and kickstart ideas contributing to the development of local governance, community and environment.


  Bring your challenge to discussion and let’s find a solution together - all that in 48 hours with teamwork and mentoring from experts.

  The city of Narva and Ida-Viru County, located in the North East of Estonia has the 3rd largest population in the country with a lot of natural beauty, rich history and diverse culture in and around it. With more than 130 000 people living in the region, we have an abundance of bright ideas and bright minds to tackle the problems facing the region.


  An involving and considerate community, citizen-centred living environment, environment-friendly and enterprising Narva and Ida-Virumaa region are coming next!

  The 48-hour hackathon aims to create primary concepts of products, services, events, community activities, businesses and collaborations that would shoulder the process. Local entrepreneurs and international experts will be joining to mentor you throughout the hackathon for teamwork, prototyping, service & product design, business planning & development, marketing and pitching your idea.

  Whether you’re a current or former resident or just a friend and a fan of Narva and Ida-Virumaa who’d love to contribute – you’re welcome to attend!


  You can join us online or if possible at the time, at Objekt in Narva, at the hybrid Garage48 Narva - Community hackathon on the 14-16th of May 2021.

                           


  CHALLENGE TOPICS:

   

  🏫URBAN SPACE - think of

  • what could be done to use the full potential of the Kreenholm district?
  • how to improve courtyards to be more user-friendly, safe and aesthetic?
  • how to build sustainable, exciting and inviting urban space?

  👨‍👩‍👧‍👦COMMUNITY - think of

  • how to provide equal opportunities to all the residents and bring different social groups and abilities together?
  • how to bring social services closer to citizens and make them easily accessible?
  • how to care for and engage isolated elderly? How to provide better access to public services for people with disabilities?

  🌱 GREEN DEAL - think of

  • what are the solutions for a fair transition of Ida-Virumaa?
  • how can we help apartment associations in securing renovation grants?
  • how to improve garbage management & incentivise garbage sorting in Narva?
  • what steps could be taken to reach climate neutrality in energy production, transportation and other sectors in the Ida-Virumaa region?

  📦ENTREPRENEURSHIP - think of

  • how to unleash the potential Narva has in creating new opportunities for the youth and unemployed?
  • how to get more tourists to visit Narva? What is Narva’s next big tourist attraction?

  All ideas are welcome! If something important to you was NOT mentioned -don’t hold back, just bring it to the discussion!

  The prize fund is 9000€ and growing! Top teams will be awarded prizes that will help you realize your ideas through incubation & acceleration programs, mentoring and collaboration opportunities!
  *The prize fund includes deductable taxes.
   

  👉PRE-EVENTS

  To introduce the challenge topics and open up the problems and support idea generation for the hackathon, join us for the pre-events happening fully online in Estonian, Russian and English (if needed) on April 22nd and April 29th. Expert speakers will provide the inspiration and Garage48 mentors will coach you on ideation skills through a workshop.


  👉TIMELINE
  April 1st - May 10th: Registration, ideas & teams submission
  April 22nd, 16.00-20.00: Pre-event for COMMUNITY & URBAN SPACE
  April 29th, 16.00-20.00: Pre-event for GREEN DEAL & ENTREPRENEURSHIP
  May 10th: Ideas submission & team formation deadline
  May 14-16th: Garage48 Narva Community hackathon


  👉PARTICIPATION
  We welcome everyone who wants to contribute! From pupils to elderly, from students to working specialists. 

  You can participate with or without an idea, as an individual or as a team!


  We are working in cooperation with the Estonian Chamber of Disabled People to make the event accessible to people with disabilities. When registering for the event, please let us know if you have special needs and in case you have questions or problems, feel free to write us at siim@garage48.org


  The hackathon is happening in Estonian and Russian and if need be also in English.


  Ideas submission, team formation will take place online - just sign up and we will guide you through all of it.

  The deadline for participation is the 10th of May 2021


  Sign up on Eventornado! 👇

  https://eventornado.com/event/G48-Narva#home


  Make sure to attend the Facebook event for updates and communication with other participants.👇


    https://www.facebook.com/events/2864223537228557


  "The city of Narva community hackathon is taking place with the funding of Narva City, Startup Estonia, OBJEKT, The British Council, European Commission, KredEx, German Embassy in Estonia, Nordic Council of Ministers´ Office in Estonia European Regional Development Fund, Estonian Ministry of Finance, Swedish Embassy in Estonia, Eventornado and Garage48."

  Reede, 14. Mai


  18.00 - Häkatoni avamine ja ideede estilemine

  18.30- Ideede esitlused

  20.00- Kontrollpunkt #1

  Laupäev, 15. mai


  10.00 - Kontrollpunkt #2

  11.00 - Tiimitöö ja mentordamine

  16.00 Liftikõne infotund

  17.00 - Kontrollpunkt #3. Tiimitöö jätkub.

  Pühapäev, 16. mai


  10.00 - Kontrollpunkt #4

  11.00 Tiimitöö ja mentordamine

  13.00 - Liftikõne treening koos Maarika Truuga.

  17.30 - FINAALESITLUSED

  19.00 Auhinnatseremoonia

  ---

  Пятница, 14 мая


  18.00 - Церемония открытия и первые выступления команд

  18:30 - Первые выступления и формирование команд


  20 .00- Контрольная точка #1


  Суббота, 15 мая


  10.00 - Контрольная точка #2


  11.00 - Командная работа и наставничество

  16:00 Инфокласс по выступлению


  17.00 - Контрольная точка #3. Командная работа продолжается


  Воскресенье, 16 мая


  10.00 -Контрольная точка #4
  11.00 Командная работа и наставничество
  13.00 -Воркшоп по финальному выступлению для команд, ведет Маарика Труу
  17.30 -Финальные выступления команд
  19.00 Церемония награждений

  Friday, 14. May


  18.00 - Opening ceremony and first pitches
  19.00- Checkpoint #1


  Saturday, 15. may


  10.00 - Checkpoint #2
  11.00 - Teamwork and mentoring16.00 - Pitch info class
  17.00 - Checkpoint #3. Teamwork continues.


  Sunday, 16. may


  10.00 -Checkpoint #4
  11.00 Teamwork and mentoring
  13.00 -Final Pitch workshop by Maarika Truu
  17.30 -Final pitches
  19.00 Awards ceremony

     THE SUPERSTARS
  The Mentors 

  Maarika Truu
  Garage48 host & mentor, Head of partnerships at Single.Earth
  Jana Budkovskaja 
  CEO at Beamline.fund
  Ivan Sergejev
  Just transition process coordinator at Ministry of Finance, Ex Narva City architect
  Helen Kokk
  Design Product Lead
  Ragmar Saksing
  Greentech Sector Manager @ Tallinn Science Park Tehnopol
  Anton Ossipovski
  CEO at Brand Effect, Project Manager at Brand Manual
  Hannes Rumm
  Journalist, former head of EU representation in Estonia. Initiator of Garage48 Narva
  Juta Saarevet
  Head of disabled peoples rights at the Chancellor of Justice
  Madis Tilga
  Adviser on bioeconomy and sustainable transition at Nordic Council of Ministers 
  Maris Hellrand
  Journalist, Producer, Media Consultant, Communications Manager at EU:Africa The Post Crisis Journey, Initiator of Garage48 Narva
  Polina Lyasheva
  Project manager at the NGO Lasnaidee
  Marek Suchaževski
  CEO at CupLOOP
  Sven Kirsimäe
  Chief Architect at R&D, Software and Data at Salto Network
  Olga Kurdovskaja
  Startup Incubator Narva Hub Program Manager
  Jaanus Sakkis
  Creative Director and Founder at Feks Design
  Jüri Kaljundi
  Co-founder at Garage48 and Koosloodus Foundation
  Dan Mikkin
  Service Designer and Design Manager
  Daniel Kotsjuba
  Designer of Public Services at Estonian Public Sector Innovation Team
  Andrea Lindgren
  Economic Officer, U.S. Embassy Tallinn
  Indrek Linnuste
  Psychologist, Social Entrepreneur at Amanita
  Jaanus Mikk
  Kreenholm representative, Honorary Consul of Sweden in Narva and Ida-Virumaa
  Alla Ojavere
  Social Services Department of Narva City
  Tatjana Patsanovskaja
  AS Hoolekandeteenused
  Karin Künnapas
  Co-Director of kood/Jõhvi
  Darja Bojarova
  Marketing Specialist at Noorus Spa Hotel

  Jury members 

  Maris Hellrand
  Journalist, Producer, Media Consultant, Communications Manager at EU:Africa The Post Crisis Journey, Initiator of Garage48 Narva
  Katri Raik
  The mayor of Narva
  Dan Mikkin
  Service Designer and Design Manager
  Juta Saarevet
  Head of disabled peoples rights at the Chancellor of Justice
  Keit Kasemets
  Head of Representation in Estonia at European Commission
  Jana Budkovskaja 
  CEO at Beamline.fund
  Ivan Sergejev
  Just transition process coordinator at Ministry of Finance, Ex Narva City architect

  Organizers

  Kadri Tiisvelt
  COO│ Project Manager at Garage48
  Maris Hellrand
  Head of Communications
  Siim Eesalu
  Project Manager at Garage48
  Jana Budkovskaja
  Managing Partner at OBJEKT, CEO at Prototron
  Georg Andres Veskioja
  Volunteer at Garage48
  Anželika Pratkunas
  Ida-Viru Project Manager at Startup Estonia
  Anna Babushkina
  Junior Project Manager at Garage48
  Tamara Bezljudova
  Chief Marketing Manager at Garage48
  Kadi Aguraijuja
  Project Manager at Garage48

  The Programme is brought to you by: