Kultuuri Digihäkk

When 10.-12. juuni 2022

Where Narva eesti keele maja ja OBJEKT, Linda 2

 • Overview
 • Agenda
 • Topics
 • ↓ Scroll down for English ↓ Текст на русском доступен ниже ↓

  Kultuuri Digihäkk - loome koos sidusama Eesti ❤️


  Eesti on koduks üle 190 erinevast rahvusest inimesele, kellel on kõigil oma kultuuripärand, ajalugu ja unikaalne panus ühiskonda. Eesti Kultuuriministeerium, Garage48 ja OBJEKT koostöös Briti Nõukoguga korraldavad kultuuri häkatoni, et arendada digitaalseid lahendusi, mis aitavad tutvustada ja säilitada rahvusvähemuste kultuuride rahvuspärandit.


  Tule ja osale Kultuuri Digihäkil  -  taibutalgutel, mis toimuvad 10.-12. juunil Narva eesti keele maja ja OBJEKTis ruumides.


  Otsime digilahendusi järgmistes valdkondades:

  ✨ Kultuuriõpe

  ✨ Eksponaadid muuseumites ja raamatukogudes

  ✨ Kultuuripärandi säilitamine ja edendamine

  ✨ Rahvuste vahelised kontaktid ja koostöö

  ✨ Kultuuripärandi tutvustamine kaasaegsetel platvormidel

  ✨ Põlvkondadevaheliste kontaktide ja rahvusseltside järelkasvu juurutamine

  Loe rohkem 👆 "teemad " lehel. 


  Auhinnafond

  ✨ Kultuuriministeerium toetab üht projekti 2000€ väärtuses projekti edasiarendamist / elluviimist

  ✨ Kokkuleppel Rotermann City ja Solarise Keskusega on võimalik parimaid lahendusi nende ruumides eksponeerida. Samuti pakuvad mõlemad ettevõtted tuge projekti elluviimisel järelmentorluse, jms. näol.

  ✨ Auhinnafondi kuulub ka toetus 2000€ väärtuses projekti edasiarendamiseks / elluviimiseks Saksa Liitvabariigi Suursaatkond Eestis poolt pärast projektiplaani ja eelarve esitamist.

  ✨ Vastuvõtt ja idee tutvustamine Prantsuse Instituudi kultuurinõunikule ja prantsuse kultuurisektori esindajatele Tallinnas. Reisi- ja majutuskulud kaetakse. 

  Vabamu pakub võimalust sobivate prototüüpide avaldamiseks NoVa keskkonnas. 
  Tallinna Linnamuuseumi aastapiletid, millega on võimalik külastada kõiki muuseumi filiaale.  


  Häkk, häkaton, hackathon - millega tegu?

  Häkaton, lühendatult häkk, eesti keelde kohandatult hackathon, eestipäraselt arendusnädalavahetus või taibutalgud on 48-tunnine koos mõtlemise, töötamise ja loomise üritus.

  Kultuuri Digihäki eesmärk on luua digitaalseid prototüüpe, mis aitavad kultuuri tutvustada, säilitada ja järgmistele põlvkondadele paremini edasi anda. Kultuurivaldkonna spetsialistid ja digitehnoloogiate eksperdid toetavad mentoritena osalejaid kogu häkatoni vältel - meeskonnatöös, prototüüpide loomisel, teenuste ja toodete disainimisel ning selle kõige publikule esitlemisel.


  Kuidas see toimib?

  0️⃣ Võta osa eelüritustest, et saada inspiratsiooni ning mõtteid oma idee esitlemiseks.

  1️⃣ Registreeru häkatonile - üksi või tiimiga, ideega või ilma.

  Häkatonil

  2️⃣ Esitle oma ideed või kuula teiste ideesid ning moodusta mentorite toel oma häkatoni tiim.

  3️⃣ Valmista koostöös oma tiimiga oma ideest esmane prototüüp. Lahenduste loomist toetavad mentorid. 

  4️⃣ Kõik tiimid esitlevad oma prototüüpe publikule ja žüriile, kes valivad parimad lahendused, mille ellu viimist toetada.


  Tehnoloogiapõhised lahendused aitavad tõsta ühiskonna teadlikkust ja huvi rahvusvähemuste kultuuripärandi vastu ja selle säilitamise vajalikkuse osas. Häkaton on suurepärane võimalus luua nii mobiilirakendusi kui ka muid digiplatvorme, interaktiivseid hariduslikke mänge, virtuaalseid retsepti- või rahvajuttude kogusid või muid kaasahaaravaid kogemusi kasutades virtuaal- ja liitreaalsust.


  2024 on kultuurilise mitmekesisuse aasta ja häkatoni käigus valitud projektid on suurepärane võimalus aastat väärikalt tähistada.  Kes saab liituda?
  Ootame osalema kõiki, keda Eestis elavate rahvusvähemuste kultuuripärandi säilitamine otseselt või kaudselt
  puudutab ning kes soovivad panustada sidusamasse Eestisse. 48 tunni jooksul jõutakse läbi intensiivse ajurünnaku, tiimitöö, ekspertmentorite ja tiimitöö algideest prototüübini.

  Kunstnik, tarkvaraarendaja, disainer, kultuuri-või ajalooekspert, õpetaja, kulinaariahuviline, muusik, turundaja, ettevõtja - te olete kõik oodatud. 🧡

  Ajakava


  👉 22. - 23. aprill - Räägime Disainist! (OBJEKT, Narva): Mainekad eksperdid Prantsusmaalt, Gruusiast ja Eestist räägivad kultuuripärandist, kaasaegsest moest, NFT-tehnoloogiast, digitaalsest kunstist ja loomeettevõtete jätkusuutlikkusest. Päev on täis kaasahaaravaid töötubasid ja huvitavaid arutelusid. 23. aprillil toimub ideestamise töötuba.

  👉 26. mai: Häkatoni teemade avamine (Facebook live, eelüritus)

  Tutvustame rahvusvähemuste kultuuri edendamise ja säilitamise väljakutseid Eestis ning jagame inspiratsiooni juba olemasolevaid digilahendusi tutvustades

  👉 2. juuni: Ideestamise töötuba (Zoom, eelüritus)
  Töötuba, mis aitab osalejatel oma idee põhjalikumalt läbi mõelda.


  Eelüritustel osalemine on vabatahtlik, aga soovituslik.


  👉 6. juuni: Registreerimise ja ideede esitamise tähtaeg

  👉 10.-12. juuni: Kultuuri Digihäkk  Transport ja majutus

  🚌🚌🚌 Bussid Narva organiseeritakse nii Tallinnast kui Tartust.

  🏡🏡🏡 Majutus kõikidele väljaspoolt Narvat tulijatele on organiseeritud korraldajate poolt


  👉🏻 Registreeru häkatonile juba täna: https://garage48.typeform.com/to/GPbqxzp6

  👉🏻 Jälgi üritust Facebookis.  Näeme Narvas!


  Häkatoni toimumist rahastab Eesti Kultuuriministeerium. Häkaton on ellu viidud koostöös Briti Nõukoguga Eestis osana “People to People Cultural Engagement Programme” programmist. Leia rohkem infot Briti Nõukogu tööst Eestis aadressil www.britishcouncil.ee.  // // //

  Culture Digihack - let’s create a more cohesive Estonia together! ❤️  


  Estonia is home to over 190 nationalities, each with its own culture, unique experiences, and valuable contributions to society. The Estonian Ministry of Culture, Garage48 and OBJEKT together with the British Council are organizing a culture hackathon to foster collaboration on digital solutions that showcase and preserve the cultural heritage of Estonia's diverse minority cultures.


  We invite you to join the Culture Digihack, happening on the 10-12th of June at Narva eesti keele maja and OBJEKT.


  We are looking for digital solutions in the following areas:

  ✨ Cultural education

  ✨ Exhibitions to museums and libraries

  ✨ Preserving and developing traditional heritage

  ✨ Collaboration and communication between nationalities

  ✨ Showcasing cultural heritage in the digital environment

  ✨ Fostering intergenerational connections and the growth of future generations of cultural associations

  Read more on the "topics" page 👆.


  Prize Pool
  ✨ The Ministry of Culture will support the further development / implementation of a project with 2000€
  ✨ In agreement with Rotermann City and Solaris Centre, the best solutions can be exhibited in their rooms. Both organizations will also offer support for further development of suitable projects through after-mentoring.
  ✨ Financial support for further development / realization of the selected winning project with an amount of up to 2000€ by the German Embassy in Tallinn with the submission of project description and financial plan.
  ✨ A reception and a presentation of the project before the French Institute’s Advisor for Culture and representatives from the French cultural sector in Tallinn. Travel and accommodation costs will be covered. 
  ✨ Vabamu offers a platform for publishing all good prototypes in their NoVa environment.
  ✨ Annual passes to all of the 7 facilities of the Tallinn City museum.  What is a hackathon?

  Hackathon is a 48-hour-long intensive development event full of working, thinking and creating together to develop innovative technological solutions. The Culture Digihack aims to create digital prototypes of products or services for showcasing and preserving culture. Specialists from the fields of culture and technology will be joining to mentor you throughout the hackathon in teamwork, prototyping, service & product design and pitching your idea.


  How does it work?

  0️⃣ Take part in pre-events to get inspiration and guidance in developing your idea.

  1️⃣ Register for the hackathon - with or without an idea, as an individual or with a ready-made team.

  During the hackathon

  2️⃣ Pitch your idea or listen to the ideas of others, and assemble your hackathon team with the help of mentors.

  3️⃣ Build your prototype with your team and with the support of mentors.

  4️⃣ Present the prototypes to the audience and the jury, who will select top solutions getting support for further development.


  Technological solutions help raise social awareness and interest in the importance of cultural heritage and its preservation. The hackathon provides an excellent opportunity to create mobile and desktop applications, interactive educational games, virtual collections of recipes or folk tales, or other immersive experiences using virtual or augmented reality technologies.


  2024 is the year of cultural diversity and the hackathon is a great opportunity to get projects ready to celebrate the upcoming thematic year.   Who can join?

  We invite everyone who is directly or indirectly involved in preserving the cultural heritage of minorities living in Estonia and who wish to contribute to a more cohesive Estonia. 48 hours full of brainstorming sessions, expert mentors and teamwork will lead to a working prototype of the original idea.

  Artists, software engineers, designers, cultural and history experts, teachers, culinary enthusiasts, musicians, marketers, business developers - all are welcome to join! 🧡


  Timeline


  👉 22 -23 April: Let’s talk about design in OBJEKT: Well-known designers and educators from France, Georgia and Estonia will speak about cultural heritage in modern fashion, NFT technology, digital art, creative business models and the experience of designers. On April 23rd we will have an engaging ideation workshop.

  👉 26 May: Opening the hackathon topics (Facebook live, pre-event)

  We will introduce the challenges of promoting and preserving the cultural heritage of minorities living in Estonia and share inspiration by introducing already existing digital solutions in the sector.

  👉 2 June: Ideation workshop
  A workshop that helps the participants to prepare their idea for the hackathon. 


  Participation in pre-events is voluntary, but highly suggested 😉

  👉 6 June: Registration and idea submission deadline

  👉 10 - 12 June: Culture Digihack


  Transportation and accommodation

  🚌🚌🚌 The transportation for participants to get to the hackathon venue will be organized from Tallinn and Tartu.

  🏡🏡🏡 Accommodation is provided for all participants coming from outside Narva.


  👉🏻 Register for the hackathon already today: https://garage48.typeform.com/to/GPbqxzp6

  👉🏻 Join the Facebook event for updates.  See you in Narva!  The hackathon is funded by the Estonian Ministry of Culture. This project is carried out in cooperation with British Council in Estonia as part of the People to People Cultural Engagement Programme. Find more info about British Council’s work in Estonia at www.britishcouncil.ee  // // //

  Culture Digihack - давайте сделаем Эстонию более сплоченной вместе! ❤️


  Эстония стала домом для представителей 190 различных национальностей, каждая из которых обладает своим культурным наследием, уникальным опытом и ценным вкладом в общество. Министерство культуры Эстонии, Garage48 и OBJEKT в сотрудничестве с British Council организует хакатон культуры, чтобы способствовать сотрудничеству в области дигитальных решений, которые помогут популяризировать и сохранять культурное наследие различных культурных меньшинств Эстонии.


  Приглашаем вас принять участие в Culture Digihack который состоится 10-12 июня в Narva eesti keele maja и OBJEKT.


  Мы ищем цифровые решения в следующих областях:

  ✨ Культурное образование

  ✨ Выставки в музеях и библиотеках

  ✨ Сохранение и развитие культурного наследия

  ✨ Сотрудничество и общение между национальностями

  ✨ Демонстрация культурного наследия в дигитальном пространстве

  ✨ Развитие связей между поколениями и рост будущих поколений культурных объединений

  Подробнее во вкладке “topics” 👆


  Призовой фонд: 

  ✨ Kultuuriministeerium поддержит дальнейшее развитие / реализацию проекта с 2000€

  ✨По договорённости между Rotermann City и Solaris Keskus наилучшие идеи можно будет выставить на всеобщее обозрение на их территории. Также некоторые предприятия предлагают менторскую поддержку при проведении проекта и т.п. 

  ✨ Приз в размере 2000 евро для дальнейшего развития проекта/ его реализации от посольства Союзной Республики Германии в Эстонии после предъявления плана проекта и бюджета.

  ✨ Прием и представление идеи советнику в области культуры Французского института и представителям французского сектора культуры. Транспортные расходы и расходы на размещение будут покрыты.

  ✨ Vabamu предлагает платформу для публикации всех хороших прототипов в их среде NoVa.

  ✨ Годовые паспорта для посещения всех 7 филиалов Таллиннского городского музея.


  Что такое хакатон?

   Хакатон — это 48-часовое интенсивное развивающее мероприятие, посвященное совместной работе, размышлениям и творчеству для разработки инновационных технологических решений. Целью Culture Digihack является создание дигитальных прототипов продуктов или услуг для демонстрации и сохранения культурного наследия. Специалисты в области культуры и технологии присоединятся к вам и будут помогать вам на протяжении всего хакатона для эффективности командной работы, разработки прототипа, дизайна услуг и продуктов, а также для продвижения вашей идеи.


  Как это работает?

  0️⃣ Примите участие в предварительных мероприятиях, чтобы вдохновиться и развить вашу идею.

  1️⃣ Регистрируйтесь на хакатон - с идеей или без, индивидуально или с готовой командой.

  Во время хакатона

  2️⃣ Предложите свою идею или послушайте идеи других и соберите свою команду хакатона с помощью менторов.

  3️⃣ Создайте прототип вместе со своей командой и при поддержке наставников.

  4️⃣ Представьте прототип зрителям и жюри. Лучшие решения получат поддержку для их дальнейшего развития.


  Технологические решения помогают повысить знание и интерес к важности культурного наследия и его сохранения. Хакатон предоставляет прекрасную возможность для создания мобильных и настольных приложений, интерактивных обучающих игр, виртуальных коллекций рецептов или народных сказок или других иммерсивных опытов с помощью технологий виртуальной или дополненной реальности.


  2024 год-год культурного многообразная, и проекты, отобранные в ходе хакатона, имеют прекрасную возможность плодотворно отметить год.


  Кто может присоединиться?

  Мы приглашаем всех, кто прямо или косвенно связан с сохранением культурного наследия меньшинств, проживающих в Эстонии, и кто хочет внести свой вклад в более сплоченную Эстонию. 48 часов будут полны мозгового штурма, работы с опытными наставниками и командной работы, которая приведет к созданию работающего прототипа оригинальной идеи.


  Художники, инженеры-программисты, дизайнеры, деятели культуры, историки, учителя, любители кулинарии, музыканты, маркетологи, бизнес-разработчики — приглашаем всех присоединиться! 🧡  Программа


  👉 22-23 апреля: Поговорим о дизайне в OBJEKT

  : известные дизайнеры и педагоги из Франции, Грузии и Эстонии расскажут о культурном наследии в современной моде, технологиях NFT, цифровом искусстве, креативных бизнес-моделях и опыте дизайнеров. 23 апреля у нас будет увлекательный мастер-класс по созданию идей с менторами.

  👉 26 мая: Открытие тем Хакатона (Facebook live, предварительное мероприятие).

  Мы познакомим вас с проблемами знаний и сохранения культурного наследия меньшинств, проживающих в Эстонии, и поделимся вдохновением, представляя уже существующие цифровые решения в этом секторе.

  👉 2 июня: Мастер-класс по развитию идей (Zoom, предварительное мероприятие).

  Мастер-класс, который поможет участникам обдумать свои идеи и подготовиться к главному событию.


  Участие в предварительных мероприятиях является добровольным, но настоятельно рекомендуется 😉


  👉 6 июня: Регистрация и срок представления идей.

  👉 10-12 июня: Культурный Дигихак / Culture Digihack


  Транспорт и проживание

  🚌🚌🚌 Доставка участников до места проведения хакатона будет организована из Таллинна и Тарту в Нарву.

  🏡🏡🏡 Всем участникам, прибывающим в Нарву, проживающих в других городах,, предоставляется проживание.  👉🏻 Зарегистрируйтесь на хакатон уже сегодня: https://garage48.typeform.com/to/GPbqxzp6

  👉🏻 Присоединяйтесь к мероприятию Facebook, чтобы быть в курсе обновлений.  До встречи в Нарве!


  Хакатон финансируется Министерством культуры Эстонии. Этот проект осуществляется в сотрудничестве с British Council в Эстонии в рамках программы культурного взаимодействия “People to People Cultural Engagement Programme” . Дополнительную информацию о работе British Council в Эстонии можно найти на сайте www.britishcouncil.ee.

  ↓ Scroll down for English ↓ Текст на русском доступен ниже ↓


  Ajakavas võib esineda muudatusi.


  Reede, 10. juuni

  17:30 - Registreerimine ja snäkid

  18:00 - Tervitussõnad, avamine

  18:30 - Ideeomanikud tutvustavad oma ideed 90 sekundiga

  19:30 - Tiimide moodustamine

  20:30 - Tiimitöö algab


  Laupäev, 11. juuni

  09:00 - Hommikusöök

  10:00 - 1. kontrollpunkt

  11:00 - Mentorlus algab

  13:00 - Lõuna

  14.00 - Finaalesitluste treening

  18:00 - 2. kontrollpunkt

  19:00 - Õhtusöök  

  20:00 - Töö jätkub


  Pühapäev, 12. juuni

  09:00 - Hommikusöök.

  10:00 - 3. kontrollpunkt

  11:00 - 1. finaalesitluste treening

  13:00 - Lõuna

  14:00 - 2. finaalesitluste treening

  17:30 - Finaal – lõpuesitlused ja prototüüpide demod

  19:00 - Kohvipaus ja žürii valib võitjad

  19:30 - Auhinnatseremoonia


  // // //

  The schedule can be subject to change


  Friday, June 10th

  17:30 - Check-in and snacks 

  18:00 - Opening, welcoming words

  18:30 - Pitching ideas in 90 seconds

  19:30 - Team formation

  20:30 - Teamwork begins

  Saturday, June 11th

  09:00 - Breakfast.

  10:00 - Checkpoint #1

  11:00 - Mentoring starts

  13:00 - Lunch

  14.00 - Pitch drill ABC

  18:00 - Checkpoint #2

  19:00 - Dinner  

  20:00 - Teamwork continues


  Sunday, June 12th

  09:00 - Breakfast

  10:00 - Checkpoint #3

  11:00 - Pitch drill session #1

  13:00 - Lunch

  14:00 - Pitch drill session #2

  17:30 - The finals

  19:00 - Refreshment break and the jury deliberates

  19:30 - Award ceremony

   

  // // //


  В расписании могут быть изменения


  Пятница, 10 июня

  17:30 - Регистрация, закуски

  18:00 - Открытие, приветственные слова

  18:30 - Презентация идей за 90 секунд

  19:30 - Формирование команд

  20:30 - Командная работа начинается


  Суббота, 11 июня

  09:00 - Завтрак

  10:00 - Контрольный пункт №1

  11:00 - Начало работы с менторами

  13:00 - Обед

  14.00 - Воркшоп по подготовке финальной презентации

  18:00 - Контрольный пункт №2

  19:00 - Ужин

  20:00 - Работа в команде продолжается


  Воскресенье, 12 июня

  09:00 - Завтрак.

  10:00 - Контрольный пункт №3

  11:00 - Сессия по подготовке финальной презентации №1

  13:00 - Обед

  14:00 - Сессия по подготовке финальной презентации №2

  17:30 - Финал

  19:00 - Перерыв и обсуждение жюри.

  19:30 - Церемония награждения

  ↓ Scroll down for English ↓ Текст на русском доступен ниже ↓

  Kultuuriõpe

  Kultuur mõjutab seda, kuidas me tajume maailma, oma kogukonda ja meie omavahelist suhtlemist. Inimesed tunnevad end mugavamalt ja enesekindlamalt rahvusvähemustega suheldes, kui nad on rahvuste kultuurilistest erinevustest eelnevalt teadlikud.

  Kuidas kasutada digitehnoloogiaid ja tööriistu, et erinevate kultuuride kohta õppimine atraktiivsemaks ja lihtsamini kättesaadavaks teha?


  Arvest kaardimäng on pühendatud kaheteistkümne silmapaistva Armeenia kunstniku loomingule. Arvest’i eesmärk on tekitada lapses huvi kunsti vastu, hoides mängu interaktiivse ja kaasahaaravana.  Eksponaadid muuseumides ja raamatukogudes

  Eestis elavad rahvusvähemused teevad suurepärast tööd oma rahvusliku identiteedi ja pärandi säilitamisel läbi erinevate kunstiliikide. Kahjuks jääb see kõlama ja välja paistma vaid üsna kitsas ringis - rahvusvähemuste enda kogukonnas ning Eesti üldsusel jääb puudu teadmistest ja kanalitest, kuidas erinevaid kultuure ja nendega kaasnevat rahvuspärandit tundma õppida.  

  Kuidas kasutada tehnoloogiat, et võimendada rahvusvähemuste seltside häält ja inspireerida oma rikkalikku ajaloolist kogemust ja kultuuripärandit Eesti kultuuriasutustes eksponeerima?


  DigiArt tehnoloogiline tööriistakomplekt on loonud esemete muuseumites eksponeerimise täiesti uue taseme, digitaliseerides andmete kogumise, andmetöötluse, lugude loomise ning luues 3D visualiseerimise.  Kultuuripärandi kaitsmine ja edasi kandmine digilahenduste vahendusel

  Keel oma erinevate dialektidega, kulinaaria, riided, muusikaline looming, tants, kirjandus ja teised kultuuripärandi vormid aitavad vormida meie identiteeti. Need aspektid on osa meie ajaloost ning on sotsiaalse ühtekuuluvuse ja kollektiivse uhkuse allikaks. Kultuuripärandist võib saada kriitilise tähtsusega vara, mis toetab ja juhib pikaajalist sotsiaalmajanduslikku arengut ning loomemajanduse tegevusi. Kultuuripärandi erinevad vormid tekitavad huvi õppimise vastu ning annavad uusi teadmisi paljude erinevate valdkondade kohta, mis põimuvad tugevalt läbi ühiskonna. Arhitektuur, tehnoloogia, disain, keskkond, majandus, kunst, usulised tõekspidamised - see on vaid lühike nimekiri valdkondadest, kust kultuuripärand läbi põimub. Kultuuripärandi säilitamine ja edasi kandmine on kriitilise tähtsusega.

  Kuidas kaitsta ja arendada kultuuripärandit digitehnoloogiate abil?


  ArchAIDE Project kasutab mobiili- ja töölauarakenduses tehisintellekti, mis suudab tuvastada erinevate keraamiliste esemete päritolu.  Rahvuste vahelised kontaktid ja koostöö

  Rahvusvähemused võivad tunda end ühiskonnast välja tõrjutuna, kui suurem üldsus ei tunnista erinevaid kombeid ja traditsioone. See takistab tugevalt individuaalse identiteedi ja kollektiivse kuuluvustunde arengut, eriti just noorema põlvkonna seas.

  Millised digilahendused võiksid kasvatada sallivust ja teadlikkust erinevatest Eestis elavatest rahvusvähemuste kultuuridest ja kogemustest?


  PLUGGY on Euroopa esimene suhtlusvõrgustik, mis on täielikult pühendatud kultuuripärandi säilitamisele.  Kultuuripärandi tutvustamine kaasaegsel platvormidel

  Meie kultuuripärand aitab kaasa piirkondliku identiteedi kujundamisele ning on kaasaegse või postmodernse mineviku heaks peegelduseks. Oma kultuuri ja rahvuse ajaloo tundmine on oluline rahvusliku identiteedi ja ühtekuuluvustunde arenguks. Ühiskonna digitaliseerimisega on aga muutunud inimeste vajadused ja fookus ning digitaalne maailm kujundab üha enam meie olemust.

  ❓Kuidas tutvustada ja hoida kultuuripärandit kaasaegses, digitaalses ühiskonnas?


  EMOTIVE platvormilt leiab kaasahaaravad lood, mis erinevate tehnoloogiate, sealhulgas virtuaal- ja liitreaalsusega loovad meeldejäävad elamused kultuuriobjektide külastamisest.  Põlvkondade vaheliste kontaktide ja rahvusseltside järelkasvu juurutamine

  Põlvkondade vaheline ühendus on kultuuripärandi säilitamise oluline osa. Hea suhtlus erinevas eas inimeste vahel aitab kaasa kultuuripärandi edasi kandmisel - inspireerides nooremaid, tugevdades arusaamu ning luues austust.

  Kuidas saavad digitehnoloogiad toetada põlvkondade vaheliste sidemete loomist ja tugevdamist?
  // // //


  Cultural education 

  Culture influences how we perceive the world, how we perceive our community, and how we communicate with one another. People who know about different cultures feel more comfortable and confident while communicating with representatives of minority nationalities.

  ❓ How do we leverage digital technologies and tools to make cultural education more engaging and accessible?

  Arvest :
  game dedicated to 12 Armenian outstanding artists, that aims to trigger children’s curiosity towards art in an easy-to-grasp, visual and interactive manner.  Cultural exhibitions to museums and libraries

  Minorities living in Estonia are doing an excellent job of preserving their national identity and heritage through various forms of art. The display and expression of these are typically limited to their communities, so people outside of the community the opportunity to learn about the experiences and culture of these minority groups.

  ❓ How to use technology to amplify voices of minority communities and inspire new exhibitions about the underrepresented experiences, histories, and legacies of minorities in Estonia?


  DigiArt developed a technological toolset for use by museums to create a revolutionary way of viewing and experiencing artifacts and sites. These tools cater for the complete digitisation process of data capture, data processing, story building, 3D visualization and 3D interaction.  Preserving and developing cultural heritage

  Language with all of its different dialects, food, clothing, music, dance, literature, and other forms of cultural heritage help define a people's sense of identity, are part of their history, and can be a source of social cohesion and collective pride. Furthermore, it has the potential to become a critical economic asset that drives long-term development. It generates our interest in learning in a more direct way. Architecture, engineering, design, the environment, social structure, economy, artistry, craftsmanship, technical knowledge, religious beliefs, challenges, triumphs, injustices - is a short list of fields that represent cultural heritage. It is extremely important to preserve and pass on cultural heritage.

  ❓ How to protect and develop cultural heritage with the help of digital technologies?


  ArchAIDE Project uses artificial intelligence to develop a mobile and desktop application that can identify ceramics and their origin.  Collaboration and communication between nationalities

  Members of minority cultures can feel excluded from society if the majority is not familiar with their cultural practices. This is an obstacle to preserving a cultural identity and collective cultural development especially in the yonder generations.

  ❓ Which digital solutions could foster tolerance and awareness of different minorities living in Estonia, their cultures and experiences?


  PLUGGY is Europe’s first social networking platform completely dedicated to cultural heritage.


  Showcasing cultural heritage in digital environment

  Our cultural heritage contributes to the shaping of regional identity and it’s a modern or postmodern reflection of the past. Knowledge of history and one’s culture is necessary for developing a sense of identity and belonging. With digitalization of society our needs and attention has changed and our reality is greatly shaped by the digital world.

  ❓ How do we create engaging formats to showcase and safekeep cultural heritage in a digital environment?


  EMOTIVE project developed immersive storylines using a range of technologies including virtual and augmented reality technologies and mobile phone apps, to create more ‘emotive’ cultural site visits.  Fostering intergenerational connections and the growth of future generations of cultural associations

  Intergenerational communication is paramount to preserving and safekeeping cultural heritage. Good communication between generations helps to pass on cultural legacy - inspire youth, promote understanding and generate respect.

  ❓How can technology strengthen and support connections between generations?  // // //


  Культурное образование

  Культура влияет на то, как мы воспринимаем мир, как мы воспринимаем наше сообщество и как мы общаемся друг с другом. Люди, знающие разные культуры, чувствуют себя более комфортно и уверенно при общении с представителями национальных меньшинств.

  Как мы используем цифровые технологии и инструменты, чтобы сделать культурное образование более увлекательным и доступным?


  Пример: Арвест -  игра посвященная 12 армянским художникам.  Культурные выставки в музеях и библиотеках

  Меньшинства, живущие в Эстонии, отлично справляются с задачей сохранения своей национальной идентичности и наследия с помощью различных форм искусства. Их демонстрация и выражение обычно ограничиваются их сообществами, поэтому люди за пределами сообщества имеют возможность узнать об опыте и культуре этих групп меньшинств.

  Как использовать технологии, чтобы усилить голоса общин меньшинств и вдохновить на новые выставки о недостаточно представленном опыте, истории и наследии меньшинств в Эстонии?


  Пример: DigiArt разработала технологический набор инструментов для использования музеями, чтобы создать революционный способ просмотра и изучения артефактов и мест. Эти инструменты обслуживают полный процесс оцифровки сбора данных, обработки данных, построения историй, 3D-визуализации и 3D-взаимодействия.  Сохранение и развитие традиционного наследия

  Язык со всеми его диалектами, едой, одеждой, музыкой, танцами, литературой и другими формами традиционного наследия помогает определить самосознание людей, является частью их истории и может быть источником социальной сплоченности и коллективной гордости. Кроме того, он может стать важнейшим экономическим активом, способствующим долгосрочному развитию. Это порождает наш интерес к обучению более непосредственным образом. Архитектура, инженерия, дизайн, окружающая среда, социальная структура, экономика, артистизм, мастерство, технические знания, религиозные верования, вызовы, триумфы, несправедливости - вот краткий список областей, представляющих культурное наследие. Чрезвычайно важно сохранять и передавать культурное наследие.

  Как защитить и развивать культурное наследие с помощью цифровых технологий?


  Пример: ArchAIDE project обратился к искусственному интеллекту для разработки мобильного и настольного приложения, способного идентифицировать керамику и ее происхождение.  Сотрудничество и общение между национальностями

  Представители культурных меньшинств могут чувствовать себя не частью общества, если большинство не знакомо с их культурными обычаями. Это является препятствием для сохранения культурной самобытности и коллективного культурного развития, особенно в последующих поколениях.

  Какие цифровые решения могли бы способствовать терпимости и осведомленности о различных меньшинствах, проживающих в Эстонии, их культуре и опыте?


  Пример: PLUGGY  — первая в Европе социальная сеть, полностью посвященная культурному наследию.  Демонстрация культурного наследия в дигитальном пространстве

  Наше культурное наследие способствует формированию региональной идентичности и является современным или постмодернистским отражением прошлого. Знание истории и своей культуры необходимо для развития чувства идентичности и принадлежности.С цифровизацией общества наши потребности и внимание изменились, и наша реальность во многом определяется цифровым миром.

  Как мы создаем привлекательные форматы для демонстрации и сохранения культурного наследия в цифровой среде?


  Пример: EMOTIVE разработал захватывающие сюжетные линии с использованием ряда технологий, включая виртуальную реальность (VR), дополненную реальность (AR) и приложения для мобильных телефонов, чтобы сделать посещение культурных объектов более «эмоциональным».  Развитие связей между поколениями и рост будущих поколений культурных объединений

  Общение между поколениями имеет первостепенное значение для сохранения и сохранения культурного наследия. Хорошее общение между поколениями помогает передавать культурное наследие – вдохновлять молодежь, способствовать взаимопониманию и вызывать уважение.

  Как технологии могут укреплять и поддерживать связи между поколениями?


  THE SUPERSTARS
  The Mentors 

  Piret Hartman
  Undersecretary for Cultural Diversity at Ministry of Culture
  Krismar Rosin
  Advisor at Estonian Ministry of Culture 
  Artjom Tepljuk
  Advisor at Ministry of Culture of the Republic of Estonia
  Jana Budkovskaja 
  CEO at Beamline.fund
  Daniel Kotsjuba
  Designer of Public Services at Estonian Public Sector Innovation Team
  Maarika Truu
  Garage48 host & mentor, Head of partnerships at Single.Earth
  Einike Sooväli
   Curator of Integration and Social Programmes at the Estonian Open Air Museum
  Margus Veimann
  Service Designer at the National Library of Estonia
  Martin Verrev
  Creative Engineer at Littlebit and lecturer at TalTech
  Piia Tamm
  Coordinator of the Viru Film Fund 
  Anna Markova
  Digital Culture Developer at Narva Museum
  Ave Härsing
  Head of Cultural Diversity Activities at the Integration Foundation
  Maria Smirnova
  Consultant at the Estonian Language House in Narva
  Marina Kolossovskaja
  Estonian Language teacher in Narva Estonian Language House
  Natalia Pyllu
  Museum Teacher at the Estonian National Museum
  Aivi Ross
  Adult Education Coordinator at the Estonian National Museum
  Villem Nilbe
  Product Designer at eAgronom
  Andrejs Rusinovskis
  CEO of GameDev Estonia
  Anton Ossipovski
  CEO at Brand Effect, Project Manager at Brand Manual
  Alsu Klimovskaya
  IT Project Manager
  Meelis Kuusk
  Marketing Project Manager, Ida-Viru Tourism Cluster
  Alexander Bitskov
  Co-founder at LEGID LawTech, AR Narva and ZenFrogs

  Organizers

  Krismar Rosin
  Advisor at Estonian Ministry of Culture 
  Artjom Tepljuk
  Advisor at Estonian Ministry of Culture
  Kadri Tiisvelt
  COO│ Project Manager at Garage48
  Kadi Aguraijuja
  Project Manager at Garage48
  Tamara Bezljudova
  Chief Marketing Manager at Garage48
  Jana Budkovskaja
  Managing Partner at OBJEKT, CEO at Prototron
  Jana Saastamoinen
  Project Manager at Garage48

  The Programme is brought to you by: