TÖÖSTUSHÄKK "Digitaliseerime!"

When 21-23 Jan 2021

Where ONLINE & Tartu Ülikooli Delta keskus

 • Overview
 • Agenda
 • Kui oled tööstusettevõte, kellel on soov tõsta tootlikkust digitaalsete ja automaatsete lahenduste abil, IT-tudeng, kes soovib tutvuda tööstusvaldkonna infotehnoloogia poolega või IT-ettevõte, kes loob tööstussektorile terviklikke lahendusi, siis tule osale Tööstushäkil!


  Tööstushäkk toimub 21.-23. jaanuaril 2021 läbi virtuaalsete kanalite ning piiratud osalejate arvuga kohapeal, Tartu Ülikooli Delta hoones. 


  ❗️ Registreerumise tähtaeg on 17. jaanuar kell 23.59 ❗️ 

  Liituda saab juba esitatud ideede ja tiimidega ning töötada Tartus kohapeal või virtuaalselt:

  💡 Instaprint - jagatud tootmine

  💡 Pakendispetsiifiline CAD lahendus tellimiskeskkonnas

  💡 Trükitööstuse sisseostu ja allhangete portaal

  💡 Metalli müügi ja töötlemise vahendusplatvorm

  💡 Virtuaaltehas

  💡 Hoone tehnosüsteemide halduse digitaliseerimine

  💡 Juhtimis- ja andmehaldustarkvara kõikvõimalike protsesside digitaliseerimiseks

  💡 Paberivaba keskkonna loomine tootmises läbi andmete digitaliseerimise ja integreerimise

  💡 Toodete komplekteerimine tellimuste järgi

  💡 Äriandmete turvalahendus ja kasutajate identiteedilahendus

  💡 COVID-19 levikust tulenevate nõudmiste prognoosimine, mudeldamine, ennetamine

  💡 Keskkonnaparameetrite monitoorimine 


  Tutvu ideedega, registreeru ja liitu tiimiga VÕI esita oma idee siin: https://eventornado.com/event/tööstushäkk#home.


  PS. Oma idee ja tiimiga saab liituda virtuaalselt, kohapealse häkatoni kohad uutele ideedele on COVID-19 piirangutest tulenevalt täis.


  Tööstushäkk pakub

  👨‍💼Tööstusettevõtte esindajatele võimaluse leida lahenduse nende äritegevust takistavale probleemile ning luua koostöös IT-ekspertidega selle esimene prototüüp.

  👩‍💻IT-ettevõtte esindajale võimaluse leida uusi kliente, tutvustada oma teenuseid potentsiaalsetele tellijatele ja saada tootearenduseks tarvilikku lisasisendit.

  📌Tööstusettevõtetega seotud sihtgruppide esindajatele võimaluse leida uusi koostööpartnereid.

  👩‍🎓Tudengitele võimaluse tutvuda tööstusvaldkonna IT-poolega, rakendades analüüsi- ja programmeerimisoskuseid ja kogudes ainepunkte!


  Tööstushäkk on kolmepäevane arendusmaratoni formaadis üritus, kus tööstusettevõtete ja IT-ettevõtete esindajad saavad mentorite toel intensiivselt arendada oma valdkonnas märgatud väljakutsetele digitaalseid ja automaatseid lahendusi. Üheskoos otsitakse välja ja sõnastatakse iga konkreetse tööstusettevõtte probleemid, valitakse nendest põletavaim ning töötatakse välja digitaalse või füüsilise lahenduse prototüüp. Tööstushäki intensiivne ja praktiline koolitus- ja mentorlusprogramm põhineb disainsprindi metoodikal.


  Tegemist on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EASi) poolt ellukutsutud praktilise koolitusega, mille ellu viimisel on partneriks CIVITTA Eesti AS ja Garage48, koostöös Tartu Ülikooli Arvutiteaduse Instituudi ja Tartu Ärinõuandlaga. Tööstushäkk “Digitaliseerime!” on ka osa sTARTUp Day 2021 Executive programmist, millesse on kaasatud ka targa tööstuse arendamise suund.


  Tööstushäkk koosneb

  ✔️Meeskonnatööst – prototüübi väljatöötamine koostöös teiste osalejatega

  ✔️Mentorlusest – ekspertide tugi kiiresti toimiva prototüübini jõudmiseks

  ✔️Lühikoolitustest – uute teadmiste omandamiseks ja äri takistavate probleemide lahendamiseks


  Ürituse tulemusena on tööstusettevõtetel võimalik parendada kuluefektiivsust, ressursi kokkuhoidu, läbipaistvust, tarnetäpsust ja kvaliteeti ning seeläbi muutuda konkurentsivõimelisemaks ja võita uusi kliente.

  Tööstushäkil osalemine võimaldab meeskondadel lahenduste prototüüpide väljatöötamiseks kasutada koolitusel osalevaid oma ala eksperte ja praktikuid, kes toetavad osalejate meeskonnatööd kaasaegsete meetodite ja tööriistadega, mida ettevõtted saavad ka edaspidi oma ettevõtte arendustegevustes kasutada.  Tööstushäkile on oodatud osalema

  • tööstusettevõtete esindajad
  • IT-ettevõtete esindajad, kelle töötajatel on tööstuse digitaliseerimise alased oskused ja kogemused (nt tarkvara- ja riistvaraarendajad, graafilised disainerid, liidesedisainerid)
  • teised tööstusettevõtetega seotud sihtgruppide esindajad (nt inseneribürood, haridusasutused, tööstusvaldkonna teadus- ja arenduskeskused, erialaliidud ja klastrid)
  • tudengid

  Tööstushäkil osalemine on tasuta ja ei arvestata VTA (vähese tähtsusega abi) määrast.


  Uuenduste kohta teavituste saamiseks liitu meie Facebooki üritusega.  Üritust rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond, Tartu Ülikooli Arvutiteaduse Instituut, Tartu Ärinõuandla ja Tartu linn.

   


  Ürituse korraldamisel järgime Eesti Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti korraldusi.

  Palun ära osale üritusel füüsiliselt, kui oled haige või oled viimase 14 päeva jooksul tundnud ennast halvasti või viibinud lähikontaktis COVID-19 positiivse inimesega.

  Viiruse leviku suurenemisel võivad toimuda muudatused ürituse korralduses. Muudatustest teavitatakse kõiki üritusele registreerunud inimesi.  - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -

  Are you a manufacturing company wanting to raise productivity with digital and automated solutions? Are you an IT student wanting to get acquainted with the IT side of manufacturing or an IT company developing solutions for the manufacturing sector?

  Then join us at the manufacturing hackathon - Tööstushäkk!  Tööstushäkk is happening on Jan 21-23rd 2021 through virtual channels and with a limited participants number at Tartu University Delta Centre.


  ❗️Registration deadline is January 17th (23.59)! ❗️

  Liituda saab juba esitatud ideede ja tiimidega ning töötada Tartus kohapeal või virtuaalselt:

  💡 Instaprint - shared manufacturing

  💡 Packaging-specific CAD solutions for the ordering environment

  💡 Printing industry purchasing and outsourcing portal

  💡 Metal sales and processing exchange platform

  💡 Virtual Factory

  💡 Digitalisation of building's technical systems management

  💡 Management and data management software for the digitalisation of various processes

  💡 Creating a paper-free environment in manufacturing through the digitalisation and integration of data

  💡 Products assembly by orders

  💡 Business data security solution and users identity solution

  💡 Prognosing, modelling and prevention of COVID-19 demands

  💡 Monitoring environmental parameters


  Get acquainted with the ideas and join a team OR submit your own idea here: https://eventornado.com/event/tööstushäkk#home.


  PS. As the spots at the physical hackathon are filled, you can present your own idea and find a team to work with us virtually.  TÖÖSTUSHÄKK offers

  👩‍🎓Students an opportunity to learn more about the IT-side of manufacturing by implementing programming and analytical skills, gaining credit points and making new connections.

  👨‍💼Manufacturing companies experts an opportunity to find a solution to a problem they’re facing in their everyday activities and create the first solution prototype together with IT-experts

  👩‍💻IT-companies experts an opportunity to find new clients, introduce their services to potential subscribers and gain valuable input for product development

  📌 Target groups connected to manufacturing companies an opportunity to find new collaboration partners  TÖÖSTUSHÄKK is a 3-day development marathon, where manufacturing and IT-companies experts and IT students can work together with mentors and in joint teams, to develop digital and automation solutions for the challenges in their fields. The most burning problems of manufacturing companies are defined and outlined together and potential solutions are developed into a digital or physical prototype.  TÖÖSTUSHÄKK is a practical training initiated by EAS and brought to life with the co-organizing of Civitta Eesti AS, Garage48,

  Institute of Computer Science of University of Tartu and Tartu Business Advisory services and is a part of sTARTUp Day 2021 Executive program smart manufacturing focus topic.


  TÖÖSTUSHÄKK is composed of

  ✔️Team work – developing a prototype together with other participants

  ✔️Mentorship – the support of experts to reach a prototype fast

  ✔️Short trainings – for acquiring new skills and knowledge to solve business development problems


  As a result, manufacturing companies can improve cost efficiency, resource savings, transparency, delivery punctuality and quality and through that raise competitiveness and gain new clients. 


  Attending the Tööstushäkk enables teams to work together with industry experts and practitioners as mentors, who will support the prototyping teamwork of the participants with modern methods and tools, that participating companies can apply in the development activities of their enterprise.
  Tööstushäkk welcomes to participate

  • manufacturing companies experts/representatives
  • IT companies representatives with skills and experience in digitalizing manufacturing (eg software and hardware developers, graphic designers, UI/UX designers)
  • other experts and representatives from fields connected to manufacturing (eg engineering offices, educational organisations, science- and research centres, clusters and professional associations for manufacturing)
  • students

  Participation at Tööstushäkk is for free.  Stay tuned with event updates in Facebook.


  The event is funded by the European Regional Development Fund, University of Tartu, Tartu Business Advisory Services and Tartu City.

   


  We are following regulations from the Estonian Government and Health Board.

  Please don't attend the event at the physical location, if you are ill or have been feeling bad during the past 14 days or been in close contact with a COVID-19 positive person.

  In case of increased spread of the virus, changes in event organisation my happen. All registered people will be notified about the changes.


  AJAKAVA

  3. detsember 2020 - 10. jaanuar 23.59:Registreerimine, ideede esitamine ja tiimide moodustamine

  11. jaanuar 2021: Ideede ja tiimide hindamine

  11. jaanuar 2021, kell 17.00: Häkatonile pääsenud eelregistreeritud tiimide avalikustamine

  21.-23. jaanuar 2021: Tööstushäkk “Digitaliseerime!” koolitus- ja mentorlusprogramm
  ÜRITUSE PÄEVAKAVA

  NB! Päevakava võib muutuda. Uuenduste kohta teadete saamiseks jälgi meie Facebooki üritust SIIN.


  1️⃣ Esimesel päeval moodustatakse meeskonnad ja pannakse täpselt paika, millist probleemi lahendama hakatakse. See on päev, kus seatakse järgmiseks kolmeks päevaks fookus, lepitakse kokku pikaajaline visioon ja võtmeküsimused. Esimese päeva lõpuks peab igal meeskonnal olema prototüübitav protsess, toode või teenus visandatud ja kõige suuremad riskid ning võimalused sellel teekonnal kaardistatud.


  🗓 21. jaanuar 2021

  17.30 Kogunemine ja registreerimine

  18.00 Avasõnad ja päevakava tutvustus

  18.30 Lühikoolitus: digitaliseerimine tööstuses ja lahenduste disainimise metodoloogia

  19.00 Väljakutsete tutvustamine ja meeskondade moodustamine

  20.00 Meeskonnatöö esimene blokk: probleemi identifitseerimine ja täpsustamine  2️⃣ Teisel päeval on peamiseks eesmärgiks seatud probleemi lahendamine ja prototüübi valmistamine. Alustuseks tuleb leida mitu lahendust, mille hulgast parim valida. Just sellele parimale ideele hakataksegi prototüüpi looma. Kõigepealt tuleb samm-sammult paika panna prototüübi valmistamise teekond ja seejärel luua lahendus, mida on võimalik klientidega katsetada. Prototüübi puhul on oluline, et selle valmistamine oleks võimalikult kiire, lihtne ja soodne.


  🗓 22. jaanuar 2021

  9:00 Hommikukohv ja kogunemine

  9:30 Lühikoolitus: prototüüpimine ja digitaalsed abivahendid

  10:00 Üks-ühele tagasisidering mentoritega: kui hästi on probleem tuvastatud ja mis on järgmised sammud?

  10:30 Meeskonnatöö teine blokk: probleemi esialgse lahenduse väljatöötamine ja visualiseerimine

  12:00 Lõuna

  13:00 Lühikoolitus: visualiseerimine ja hea kasutajakogemuse alused

  14:00 Meeskonnatöö kolmas blokk: arendatava protsessi, teenuse või toote prototüüpimine

  16:30 Fireside chat: vestlusring teenuste disainimise kogemusest tööstus- ja tootmisettevõtetes

  17:30 Meeskonnatöö ja prototüüpimine jätkub  3️⃣ Kolmandal päeval on viimane aeg oma prototüüpi tulevastele kasutajatele näidata ja nende tagasiside kokku koguda. Nii saad oma kõige põletavamatele küsimustele vastused juba kolme päevaga ning enne päriselt toodet arendama asumist. See on ka päev, kus tuleb õppida enda ideed ja lahendust esitlema. Päeva lõpus saavad kõik meeskonnad žüriilt tagasiside ja parimad ka auhinna.


  🗓 23. jaanuar 2021

  9.00 Hommikukohv ja kogunemine

  9.30 Lühikoolitus: esitlustehnikad ja ideede valideerimine

  10.00 Üks-ühele tagasisidering mentoritega: mis on tehtud? mis on tegemisel? millega on abi vaja?

  10.30 Meeskonnatöö neljas blokk: ettevalmistused lahenduste esitlemiseks ja jätkutöö planeerimine

  12.00 Lõuna

  14.00 Grande finale: meeskonnad esitlevad valminud lahendusi ja prototüüpe

  15.30 Lühikoolitus: rahastusvõimalused muudatuste elluviimiseks

  16:00 Žürii tagasiside ja võitjate väljakuulutamine

  16.30 Vaba kava suhtlemiseks ja õnnitlemiseks

  WHAT IS SAID

  #G48TARTU #G48HA

  THE SUPERSTARS
  The Mentors 

  Priit Salumaa
  CEO & Founder at Better Medicine
  Harri Tallinn
  Associate Partner at CIVITTA / Team Lead at Ajujaht 
  Helen Kokk
  Design Product Lead
  Janno Siimar
  Design Lead and Partner at Velvet 
  Norman Saarso
  CEO & Co-Founder at Singleton
  Madis Maripuu
  ERP Consultant at Columbus Eesti
  Roger Allas
  Sales & Business Development Specialist at Lean Digital
  Kadri Adrat
  Enterprise Financing Team Lead at CIVITTA
  Lauri Antalainen
  Co-Founder and Partner at DigiWise
  Veeli Oeselg
  Partner at CIVITTA
  Marek Bankiir
  Owner of Leanway
  Triin Preem
  Startup Segment Manager at Swedank Eestis

  Organizers

  Kadri Tiisvelt
  COO│ Project Manager at Garage48
  Siim Eesalu
  Project Manager at Garage48
  Iti Tomingas-Oras
  Marketing Volunteer at Garage48, Office Manager at Palo Alto Club